- reklama -

- reklama -
 

Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I

31.05.2023 admin. Napísané v Obytná zóna Girbeš | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Návrh na nové VZN (všeobecne záväzné nariadenia), ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I“. Zverejnené na pripomienkovanie: 25.05.2023.

Grafická výkresová časť tejto dokumentácie tvorí prílohu k záväznej časti:

  • PRÍLOHA Č. 1 – výkres č. 7 – SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VPS
  • PRÍLOHA Č. 2 – výkres č. 2 – KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH A DOPRAVA – záväzne reguluje funkčné využívanie pozemkov, koncepciu navrhovanej verejne prístupnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného napojenia na dopravný systém mesta; poloha a tvar stavieb vyznačených vo výkrese nie sú záväzné,
  • PRÍLOHA Č. 3 – výkres č. 3 – VODNÉ HOSPODÁRSTVO – záväzne reguluje verejné rozvody vodovodu, kanalizácie, ORL, ČS ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 4 – výkres č. 4 – ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE – záväzne reguluje VN a NN rozvody, trafostanice, STL plynovod, horúcovod ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 5 – výkres č. 5 – PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ REGULÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA – záväzne reguluje hranice regulačných blokov, zastavovacie podmienky pre pozemky a stavby, priestorovú reguláciu, limity využitia pozemkov, definuje maximálnu plochu na jednotlivých pozemkoch určenú k výstavbe hlavných objektov, definuje záväzne stavebnú čiaru, odstupové vzdialenosti, dimenzie jednotlivých častí návrhu vyjadrené v metroch.

Na stiahnutie: Návrh na nové VZN, Príloha č. 1 – Záväzná časť + Schéma ZČ a VPS, Príloha č. 2 – Komplexný urbanistický návrh a doprava, Príloha č. 3 – Vodné hospodárstvo, Príloha č. 4 – Energetika a telekomunikácie, Príloha č. 5 – Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia.

 

Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

(zdroj: kosice.sk)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |