- reklama -

- reklama -
 

AUPARK stále čaká na stavebné povolenie

30. 09. 2009 admin

Obyvatelia mesta i návštevníci, ktorí sa často pohybujú po Námestí osloboditeľov, si nemôžu nevšimnúť oplotený pozemok, za plotom ktorého mal už dávno začať rásť košický Aupark. Jediné, čo sa na pohľad zmenilo, je vytrhaná dlažba a niekoľko dier v zemi. Čo ďalej?

„Neviem dať veľa nových faktografických informácií, pretože sme už v zásade všetky zverejnili,“ povedal nám hovorca HB Reavis Group, Roman Karabelli. „Momentálne stále trvá stavebné konanie. Môžem v mene investora zopakovať naše odhodlanie a pripravenosť na začiatok výstavby. Veríme, že nám bude právoplatné stavebne povolenie doručené ešte v tomto roku. Následne začneme s výstavbou. Pokiaľ ide o potenciálnych záujemcov o obchodné prevádzky, lízing obchodných priestorov už normálne prebieha.“

Svoje stanovisko nám poskytol aj magistrát mesta. „Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na premiestnenie pomníka neznámeho vojaka,“ informovala nás Lucia Mihoková, hovorkyňa mestskej radnice. „Je začaté stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia prekládky vonkajších inžinierskych sietí a na vydanie stavebného povolenia na hlavnú stavbu. V súčasnosti prebieha aj stavebné konanie na vydanie povolenia pre dopravné stavby.“

Keďže sa v médiách špekuluje, čo bude s oboma pamätníkmi, opýtali sme sa R. Karabelliho aj na tento problém. „Pomník neznámeho vojaka sa bude na žiadosť ÚHA pootáčať o 60°,“ vyjadril sa. „Je to tak aj v pláne kvôli komunikácii. Po otočení bude stáť čelom k hotelu Hilton a chrbtom k Štúrovej ulici. Druhý pomník sovietskym osloboditeľom nám v pláne neprekáža, teda sa nebude premiestňovať. Ostane na svojom mieste.“

(zdroj: korzar.sme.sk)

Napísané v Aupark Košice | 3 komentáre »


Mesto postaví s využitím štrukturálnych fondov kompostáreň

28. 09. 2009 admin

Zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad bude kompostáreň mesta Košice, ktorej základný kameň položili dnes v obci Bernátovce v areáli mestského podniku Správa mestskej zelene (SMZ).

„Na realizáciu projektu získalo mesto v uplynulom roku nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu životné prostredie, prioritná os Odpadové hospodárstvo, vo výške 3,774 milióna eur (113,69 milióna Sk). Vyše 800.000 eur (24 miliónov Sk) bude tvoriť spoluúčasť mesta,“ uviedol viceprimátor Marek Vargovčák.

Zariadenie na kompostovanie na ploche 19.000 štvorcových metrov postaví do konca budúceho roka spoločnosť Eurovia cesty Košice, a.s., ktorá vyhrala výberové konanie.

„Kompostáreň bude zložená zo štyroch skládok, z toho dve budú kryté, mostových váh, manipulačnej plochy na triedenie a spracovanie odpadu drvením, sedimentačnej nádrže na odpadovú vodu, strojovne a prevádzkovej budovy,“ spresnil parametre zástupca riaditeľaMagistrátu mesta Košice Vladimír Šalitroš.

V zariadení sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov či cintorínov, ako aj biologicky rozložiteľný odpad z kuchynských a reštauračných dpadov s ročnou kapacitou okolo 12.000 ton. Vyrobený kompost využije SMZ ako náhradu umelých priemyselných hnojív v zmysle trvalo udržateľného rozvoja pri údržbe mestskej zelene a parkových úpravách. Časť produkcie sa bude využívať aj na komerčný predaj.

(zdroj: TASR)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Mesto dalo zelenú krásňanským dvojičkám

17. 09. 2009 admin

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky územného plánu pre Golianovu ulicu, kde sú naplánované i známe dvojičky. V čase, keď sa postavia, nemusí byť ešte rozšírená Slanecká cesta. Mesto zatiaľ nepodniklo v tomto smere reálne kroky, samospráva Krásnej sa snaží situáciu riešiť v rámci vlastných možností. Dopravný expert odporúča výstavbu zastaviť.

KOŠICE. Projekt sa týka skoro 6 hektárov územia medzi Ukrajinskou a Golianovou ulicou, časti Pri jazere a štrkoviskom. Pribudne na ňom takmer 400 bytov. Súčasné depo DPMK sa má zmeniť na plochy bývania, nový areál konečnej električiek bude pri rýchlostnej ceste v južnej časti Východného mesta.

„Územie projektovo pripravuje bratislavská firma East Europe Investmens. O tom, aké zoskupenie firiem bude aj realizátorom výstavby, je teraz ešte predčasné hovoriť. Celkové náklady na výstavbu sú plánované na asi 33 miliónov eur,“ uviedol starosta Krásnej Marek Kažimír (KDH). Nezáujmu o nehnuteľnosti sa veľmi neobáva, ale myslí si, že investor bude musieť byty predávať za oveľa nižšiu cenu ako doteraz.

Dvojičky budú nižšie

Na mieste vyrastú štyri- až šesťposchodové bytovky. Dominantou oblasti majú byť dve 13-podlažné polyfunkčné veže, známe ako „krásňanské dvojičky“, so službami, škôlkou a zdravotníckym strediskom. Pôvodne však mali mať 15 poschodí. „Developer situáciu zvážil. Zhodli sme sa na tej hladine, ktorá je aj na druhej strane objektov. Môže tak vzniknúť brána do mesta,“ vysvetlil hlavný architekt mesta Martin Drahovský. Podľa neho zatiaľ nemožno hovoriť o termínoch výstavby. Starosta však predpokladá, že prvý výkop by mohol byť už na budúci rok.

Rozšírenie nie je podmienkou

S pribúdajúcou výstavbou však vzrastie vyťaženosť komunikácií. Jediným spojením Krásnej a Jazera s centrom je Slanecká cesta. Tá už teraz kapacitne nepostačuje. Výstavba však nie je podmienená jej rozšírením.

„Doprava je koncepčne riešená štvorpruhovou komunikáciou, je treba ju zrealizovať. Ťažko nám je v územnom pláne zadefinovať, že výstavba bude možná, len keď sa zrealizuje daná komunikácia,“ uviedol Drahovský s tým, že ďalšie kroky sú v kompetencii magistrátu. Nevylúčil možnosť, že objekty budú hotové a cesta stále rozšírená nebude. Východisko vidí i v rokovaní s vládou a zmene legislatívy tak, aby Košice mohli čerpať štrukturálne fondy na nové komunikácie.

Mesto s výkupom ešte nezačalo

Mesto o rozšírení už dlho hovorí, kameňom úrazu sú podľa neho nevysporiadané pozemky pod budúcou cestou a málo financií. Zámer kúpy pozemkov bol schválený pred dvoma rokmi, s odpredajom zatiaľ súhlasilo 115 zo 180 vlastníkov. Minulý rok na samotný výkup peniaze nevyčlenili.

„Tento rok plánovalo mesto vykúpiť aspoň časť pozemkov. Vzhľadom na škrtanie rozpočtu, ktoré súvisí s dopadom hospodárskej krízy, sa s výkupom pozemkov ešte nezačalo,“ vyjadrila sa hovorkyňa košického magistrátu Lucia Mihoková.

Mesto sa spolieha aj na to, že do priemyselnej zóny na Jazere pritiahne investorov, ktorí budú cestu postupne rozširovať. „Všetko je však zatiaľ v rovine rokovaní,“ uviedla Mihoková. Dodala, že „nie je možné určiť presný termín rozšírenia“ a dopravné riešenie Golianovej zostáva zatiaľ nezmenené.

Expert: Zastavte výstavbu

Dopravný expert Pavel Titl upozorňuje, že Slanecká už dlho nespĺňa požiadavky nárastu dopravy. „Na tejto komunikácii je medziročný nárast vozidiel zhruba 2 percentá, pričom sa nezohľadňuje ďalšia plánovaná bytová výstavba,“ uviedol. „Pri tomto trende sa najpozdejšie do desiatich rokov automobilová doprava na Slaneckej zastaví úplne.“

Navrhuje jej rozšírenie bez stredového deliaceho pásu, čím by sa ušetrilo aspoň 6,5 milióna eur a nemuseli by sa prekladať inžinierske siete. Odporúča posilniť električky a medzi Golianovou a Podnikateľskou urobiť prepojenie Krásnej a Barce.

„Bez realizácie uvedených dopravných stavieb by som odporučil kompetentným pozastaviť akékoľvek aktivity, súvisiace s rozsiahlou bytovou výstavbou v lokalite Krásna,“ vyjadril sa Titl.

Krásna chce skratku cez Sady nad Torysou

Aj podľa krásňanského starostu je rozšírenie Slaneckej, ale aj obchvat Krásnej nevyhnutnosťou. Je však pesimistom v tom, že Košice nájdu 20 miliónov eur na rekonštrukciu cesty. „Nedávno som listom požiadal ministerstvo dopravy o stanovisko k problému správcovstva a vlastníctva prieťahu Slaneckej cesty,“ uviedol. Myslí si totiž, že vlastníkom cesty je Košický samosprávny kraj a ten by ju mal rozšíriť. KSK sa voči tomu bráni.

Spoločne s LF Development Krásna však pripravujú prepojenie mestskej časti skratkou cez Sady nad Torysou smerom na Heringeš. „V prípade súhlasných stanovísk polície a KSK by cesta mohla byť hotová do roku 2011,“ informoval Kažimír.

(zdroj: korzar.sme.sk)

Napísané v Projekty | 3 komentáre »


Mesto predalo areál Casspos, vyrastie tu Industrial Park

14. 09. 2009 admin

Zmluvu o predaji nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice v bývalom areáli firmy Casspos pre spoločnosť IPSA, s. r. o., za 5,1 milióna eur podpísal dnes primátor František Knapík a zástupca spoločnosti IPSA Vladimír Jalakša.

KOŠICE. Informoval o tom vedúci komunikačného referátu košického magistrátu Jaroslav Vrábeľ.

Predaj schválilo v júni mestské zastupiteľstvo. Predmetom predaja sú pozemky s rozlohou asi 14 hektárov a 11 objektov vo východnej časti priemyselnej zóny v priamej väzbe na areál U. S. Steel pri ceste Košice – Haniska. Zámer priemyselného parku je v súlade s územným plánom, ktorý v danej lokalite určuje funkcie výroby a skladov.

Ako informoval Vrábeľ, jediným spoločníkom firmy IPSA je spoločnosť INGOS, a. s., ktorá vlastní pozemky v priamom susedstve s predávanými nehnuteľnosťami mesta. Dôvodom odkúpenia nehnuteľností mesta je rozšírenie priemyselného parku, ktorý INGOS pripravuje na svojich pozemkoch so zameraním na umiestnenie ľahkej a ťažkej strojárskej výroby, metalurgickej výroby, logistiky a skladových priestorov.

Očakávajú 1 200 pracovných miest

„V priemyselnom parku sa očakáva vznik 1 200 pracovných miest, čo považujeme za významné najmä v čase krízy. Dôležité tiež je, že investor zabezpečí rozvoj doteraz slabo využívaného územia v priamom susedstve so spoločnosťou U. S. Steel, ktoré je vhodné práve na priemyselnú výrobu. Hoci naším zámerom je, aby hlavným rozvojovým smerom Košíc bola znalostná ekonomika, tak rovnako by sme mali vytvárať aj podmienky pre rozvoj priemyslu. Tohto investora vnímame ako partnera so záujmom o dlhodobý rozvoj územia,“ vyjadril sa primátor František Knapík.

Predpokladaná investícia – 98 miliónov eur

Knapík dodal, že investícia prinesie samospráve okrem príjmu z predaja aj vyššie dane z nehnuteľností i podielové dane z príjmov z daní fyzických osôb vďaka novým pracovným miestam. „V súčasnosti vlastníme v danej lokalite približne 11 hektárov pozemkov. Po úspešnom zrealizovaní kúpy nehnuteľností od mesta bude mať územie Industrial Park Košice – Šaca rozlohu spolu zhruba 25 hektárov. V súčasnosti prebiehajú schvaľovacie procesy pre stavby, ktoré pripoja priemyselný park ku všetkým potrebným inžinierskym sieťam. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2010 a predpokladaná potreba celkových investičných nákladov v priebehu šiestich rokov predstavuje čiastku okolo 98 miliónov eur,“ informoval zástupca spoločnosti IPSA Vladimír Jalakša.

(zdroj: korzar.sme.sk)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Bytový dom Alvinczyho (TITUS)

10. 09. 2009 admin

Miesto: Alvinczyho ul.
Bytové jednotky: 90
Počet garáži: 170
Podlahová plocha bytov: 7,460 m²
Začiatok výstavby: 05.2010
Ukončenie výstavby: 09.2012
Celkové náklady: 13.5 miliónov € ( 406.7 milliónov Sk)
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta na severnej strane, s krátkym peším napojením na historické jadro mesta. V blízkom okolí sú bytové domy a rezervné plochy pre občiansku vybavenosť.

Bytový dom Alvinczyho (TITUS) lokalita Bytový dom Alvinczyho (TITUS) vizualizácia

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Alvinczyho (TITUS) | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Z rozšírenej Galérie bude centrum Terasy

07. 09. 2009 admin

Nové obchody, ďalšie kaviarne a reštaurácie, kinosály, bowling a desiatky prevádzok. To už onedlho pribudne obyvateľom Terasy v rámci dostavby II. etapy Galérie.

Najväčšia investičná akcia mestskej časti Západ sa blíži ku koncu. Otvorenie prístavby obchodného centra Galérie je naplánované na koniec septembra alebo začiatok októbra.

Po takmer roku a pol sa teda ukončia stavebné práce. Prístavba existujúceho centra sa začala v apríli 2008, pôvodne mala byť ukončená po vyše roku. „Ale po istých zmenách a úvahách, ktoré viedli ku konštrukčným zmenám a doplnkom, sa predpokladá otvorenie dostavby v októbri,“ hovorí starosta Západu Pavol Mutafov (Smer-SD).

Kultúrne akcie na námestí

Z rozšírenej Galérie sa podľa neho stane akési centrum Terasy. „A to najmä z hľadiska využitia voľného času a nákupov. Pre nás je dôležité, že pred Galériou sa vytvorí námestie, na ktorom by sme chceli usporadúvať kultúrno-spoločenské akcie. Myslím si, že práve tu môže byť aj kultúrne centrum aktivít,“ vysvetľuje Mutafov.

Jeho súčasťou má byť aj fontána, nad ňou bude systém mobilného pódia, ktorý ju bude v prípade akcií prekrývať. Odohrávať sa tu budú napríklad vianočné trhy. Ráta sa aj so zeleňou, má však byť mobilná, umiestnená v kontajneroch, aby sa dala prispôsobiť rôznym podujatiamm.

Parkovací dom

Mesto sa tak rozšíri o ďalšie polyfunkčné zábavno-obchodné centrum. Podľa starostu ich nie je priveľa, zdôrazňuje voľnosť trhu. „Skrachoval niekto? Zatiaľ sa všetky uchytili. Ak sa správne nastavia podmienky, uchytí sa aj toto. Ľudia radi využívajú kaviarničky na stretnutie, spestrí to ponuku.“

Pred miestnym úradom by starosta však rád videl parkovací dom. „Čiastočne by mal byť v podzemí a nejaké podlažia by mohli byť aj nad zemou. Je to potrebné riešiť, lebo parkovacie miesta sú už vyčerpané.“ Koľko miest bude mať a kedy by mohol byť hotový, je podľa starostu ešte otázkou budúcnosti.

Dostavba zapríčinila aj zúženie chodníka na Toryskej ulici. Už približne dva mesiace musia chodci využívať kvôli vlastnej bezpečnosti prechod na druhú stranu, aj keď mnohí to nerešpektujú.

Investorom druhej etapy výstavby, ktorá prinesie štvorpodlažnú budovu a parkovisko, je spoločnosť Sallerova výstavba.

(zdroj: korzar.sme.sk)

Napísané v Galéria - 2. etapa | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »