- reklama -

- reklama -
 

Polyfunkčný objekt Huštáky

19. 11. 2013 admin

Miesto: Žriedlová ulica
Investor: OSPOS, s.r.o.
Zastavaná plocha nad terénom: 2223,15 m²
Plocha zelene: 5.578,75 m²
Počet bytov (dlhodobé ubytovanie): 48
Počet bytov (krátkodobé ubytovanie): 20
Počet parkovacích miest vonku: 12
Počet parkovacích miest v objekte: 174
Začatie výstavby: 2015
Plánované ukončenie výstavby: 2017
Väčšie obrázky: tu v galérii

Objekt je novostavba – samostatná polyfunkčná budova, má pôdorysný tvár písmena L. Je rozdelená do troch samostatných dilatačných celkov. Každý z týchto celkov má inú výšku. Najvyššie je južné nárožie, ktoré má jedenásť nadzemných podlaží. Stredná časť má štyri nadzemné podlažia a severné nárožie má šesť podlaží. Objekt je naplnený viacerými funkciami – parkovanie, služby, prechodné ubytovanie a bývanie s príslušným technickým zázemím. Objekt je osadený do svahu . Časť objektu je pod úrovňou terénu. Celý objekt je podpivničený. Vstupy sú z dvoch úrovní – zo strany Žriedlovej ulice sú vstupy v úrovni 1.NP , zo strany parcely sú vstupy v úrovni 3.NP.

Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia kaplnky, výstavba oporných múrov a oplotenia a výstavba inžinierskych objektov – Spevnené plochy, Pojazdné spevnené plochy a DZ ( dopravné značenie), Pešie spevnené plochy, Terénne úpravy, Parkové a sadové úpravy, Drobná architektúra, Preložka slaboprúdu, Zásobovanie elektrickou energiou a Plynová prípojka.

Huštáky Košice - lokalita Huštáky Košice

(zdroj: enviroportal.sk)

Napísané v Huštáky | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »