- reklama -

- reklama -
 

V súťaži Kto skôr obstál najlepšie cyklista

19. 09. 2012 admin

KOŠICE. V rámci Európskeho týždňa mobility si dnes v súťaži „Kto skôr“, zmerali sily cyklisti, električka s preferenciou, trolejbus, električka bez preferencie, korčuliar a automobil. Cieľom súťaže ktorú zorganizoval Dopravný podnik mesta Košice, bolo zistiť, ktorá z možností dopravy z jedného miesta na druhé je najrýchlejšia a najefektívnejšia pre cestujúcich.

Cyklisti, korčuliar, električka s preferenciou aj bez preferencie, automobil, napokon porazili trolejbus, ktorý sa ukázal ako najpomalší dopravný prostriedok. „Všetci súťažiaci štartovali z priestranstva pred magistrátom a museli sa dostať do určeného cieľa na Námestí Maratóna mieru. Každá skupina súťažiacich si vybrala najefektívnejšiu trasu a zvolila primeranú stratégiu. Samozrejme s dodržiavaním pravidiel a predpisov cestnej premávky,“ priblížil podmienky súťaže poverený riaditeľ dopravy Roman Danko. Najrýchlejším dopravným prostriedkom v tohtoročnej súťaži bol bicykel. Výhodou bicykla je, že sa dokáže vyhnúť zápcham, nemusí obchádzať prekážky ako autá a zvolí optimálnu trasu. „Ja som očakával takýto priebeh. Ja často používam bicykel, takže viem, že je to rýchle v tej dnešnej premávke. Skúsenosti hovoria, že aj električka je dnes veľmi rýchla aj v čase špičky,“ komentoval priebeh súťaže generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Juraj Hrehorčák. Električke s preferenciou skomplikovala cestu ranná špička a s tým súvisiace drobné meškania predchádzajúcich spojov. Povinnosťou vodiča, ktorý viedol motorové vozidlo, bolo zaparkovať a prísť do cieľa pešo.

Súťažiaci, druh dopravy, poradie:

  • CYKLISTA (1): 7:26
  • ELEKTRIČKA S PREFERENCIOU (2): 12:55
  • KORČULIAR (3): 13:10
  • AUTOMOBIL (4): 13:25
  • ELEKTRIČKA BEZ PREFERENCIOU (5): 13:35
  • TROLEJBUS (6): 24:20
  • (zdroj: Tlačová správa – DPMK)

Napísané v Projekty | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Na Deň bez áut bude jazdiť MHD zadarmo

13. 09. 2012 admin

Košice – Bodkou za Európskym týždňom mobility v Košiciach je 22.september, Deň bez áut. Dopravný podnik umožnil po súhlase Magistrátu mesta pre Košičanov príjemné prekvapenie v podobe cestovania zdarma. Dopravný podnik si tento rok predĺži Európsky týždeň mobility o jeden deň.

Európsky týždeň mobility je najrozšírenejšia svetová kampaň na podporu udržateľnej dopravy a od roku 2002 sa každoročne koná v týždni od 16. do 22. septembra. Do kampane sa zapájajú európske a posledné roky aj mimoeurópske mestá, ktoré organizujú rôzne verejné podujatia zamerané na zvyšovanie povedomia obyvateľov o udržateľných spôsoboch dopravy, o vplyve dopravy na klimatické zmeny a na kvalitu života v meste.

Sprievodné akcie

V pondelok (17.9.) sa koná v čase od 9:00 do 13:00 hod. workshop pod názvom Atraktívna mestská verejná doprava, za účasti spoločností, ktoré prevádzkujú verejnú dopravu na území mesta a VÚC, odborných pracovníkov v oblasti dopravy MMK, odborných pracovníkov školstva a vedy (Žilinská unuverzita, Ústav logistiky TUKE) a KDI PZ SR Košice.

Tradičná súťaž pod názvom Kto skôr sa koná v stredu (19.9.). Cieľom súťaže je zistiť, ktorá z možností dopravy z jedného miesta na druhé je najrýchlejšia a najefektívnejšia pre cestujúcich. Štart je 7:30 hod. z priestranstva pred magistrátom. Cieľ je Námestie Maratóna mieru.

V sobotu (22.9.) je Celoeurópsky deň bez áut. V tento deň budú Košičania bezplatne cestovať prostriedkami MHD. Cieľom je prilákať obyvateľov, ktorí počas roka cestujú individuálnou dopravou. V čase od 14:00 do 17:00 hod. bude uzavretá komunikácia na Moyzesovej ulici, kde sa uskutoční akcia pod názvom MHD pre všetkých. Počas tejto akcie bude možné akýmkoľvek spôsobom využiť celý priestor Moyzesovej ulice verejnosťou, kde dopravný podnik vystaví historické a súčasné autobusy. Pracovníci poskytnú odborný výklad. Pre deti sú pripravené súťaže a kreslenie na asfalt. Zároveň, na linke 2 bude jazdiť historická električka Cassovia.

Dopravný podnik si pri príležitosti 57. výročia spustenia Košickej detskej historickej železnice, predĺži Európsky týždeň mobility o jeden deň. V nedeľu (23.9.) bude premávať na linke 14 historický autobus zadarmo.

(zdroj: Tlačová správa – DPMK)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Dôvody útlmu trolejbusovej dopravy

12. 09. 2012 admin

KOŠICE – Dopravný podnik trvá na návrhu útlmu trolejbusovej dopravy. Nechal si vypracovať odborné stanovisko nezávislým odborníkom. Vedenie dopravného podniku reagovalo na ponuku ministerstva, euro fondy chce využiť na rekonštrukciu električkových tratí a nákup električiek, nakoľko nosnou dopravou Košíc je električková a autobusová doprava. Prevádzkovanie dnešných trolejbusových tratí za ich súčasného rozsahu zaťažuje ekonomiku DPMK a mesta zbytočnými nákladmi. Koncepciou je ponúkať čo najkvalitnejšiu službu pri čo najmenších nákladoch a kvalitnou ponukou MHD brzdiť nadmerný rozvoj individuálneho automobilizmu.

Dopravný podnik požiadal Výskumný ústav dopravný v Žiline o vypracovanie nezávislej analýzy týkajúcej sa ďalšieho vývoja trolejbusovej dopravy s dôrazom na ekonomiku a ekológiu. Združenie za ekologickú dopravu začalo s petičnou akciou za záchranu trolejbusovej dopravy v Košiciach a zvolalo tlačovú konferenciu za účelom kritiky zámerov dopravného podniku. Vyjadrenie zástupcov združenia považujeme za účelové a tendenčné. Po nástupe nového vedenia sme predložili Mestu správu o stave DPMK. Vo všetkých správach sme poukázali na kritický stav vozidlového parku, tratí a celkovej finančnej situácií DPMK. Predchádzajúce vedenia mesta a DPMK nezabezpečili koncepčný rozvoj podniku. Na základe technického a ekonomického stavu spoločnosti sme navrhli obnoviť a modernizovať autobusovú a električkovú dopravu, pretože sú v Košiciach nosnou dopravou a zabezpečujú 92% výkonov v MHD. Vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov, považujeme obnovu všetkých troch trakcií za neriešiteľnú a pristúpili sme k obnove nosnej dopravy. Preto vedenie dopravného podniku rozhodlo o tom, že radšej budeme čerpať 100 miliónov eur na modernizáciu tratí a nákup nových električiek, ako 14 miliónov na nákup trolejbusov. Zdroje na čerpanie euro fondov sú obmedzené. Náhradné projekty ešte nie sú schválené Európskou komisiou, teda môže sa stať aj to, že žiadne zdroje na financovanie mestských dopravných podnikov nebudú. Informácia o tom, že dopravný podnik mohol žiadať 114 miliónov eur sa nezakladá na pravde, v súčasnosti sa pripravujú štúdie realizovateľností na modernizáciu tratí a prebieha schvaľovanie súťažných podkladov na obstaranie električiek.

Skutočnosť ktorú uviedol pán Krištof na tlačovej konferencii združenia, že do DPMK vstúpi finančná skupina zo Slovenska je pre súčasné vedenie DPMK novou informáciou a poprosíme zástupcu združenia aby ju zdokumentoval a predložil vedeniu spoločnosti.

Nákup nových trolejbusov za takmer 14 miliónov eur zodpovedá cene 506 900 eur pri nákupe 27 trolejbusov. (506900 eur x 27 ks = 13 686 300 eur)

Je nutné spomenúť, že Košice majú rozvinutú sieť električkových tratí s podielom 24% na celkových výkonoch MHD čím porovnávanie rozvoja trolejbusovej dopravy s Banskou Bystricou, Žilinou, Prešovom nie je relevantné.

Celkové náklady na výstavbu trolejbusovej dopravy v Košiciach boli vo výške 387 miliónov slovenských korún čo predstavuje 12 846 000 EUR. Výstavba trate bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR v rokoch 1992 až 1999. V súčasnosti zdroje na rozširovanie ďalších trolejbusových vedení z takýchto zdrojov nie sú a z vlastných zdrojov Mesta a DPMK je to nerealizovateľné. Trolejové vedenie v prípade zrušenia trolejbusovej dopravy uvažujeme ponechať a v prípade demontáže to budeme riešiť vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami.

V roku 2008 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Prioritná Os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, kde bod 4. Oprávnené aktivity:

  • A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
  • B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
  • C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

V tom čase sa bývalé vedenie rozhodlo pre plynofikáciu autobusov a nakúpilo 19 CNG autobusov (CITELIS) a nie pre náhradu autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou. Prečo bývalé vedenie mesta a dopravného podniku rozhodlo o zakúpení 19 CNG autobusov a nie nových trolejbusov? Prečo nakupovali autobusy a nie trolejbusy?

Vedenie dopravného podniku považuje električkovú dopravu za rovnako ekologickú ako trolejbusovú a rozhodli sme sa pre obnovu a rozvoj tejto trakcie dopravy.

(zdroj: Tlačová správa – DPMK)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Projekt Domény – Idanská

09. 09. 2012 admin

Miesto: Idanská ulica
Investor: HOUSE development s.r.o.
Počet bytov: 63 bytov
Začiatok výstavby: 05.2012
Termín ukončenia výstavby: 12.2013
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

V blízkej budúcnosti vyrastie v Košiciach na Terase nový obytný súbor s pracovným názvom Domény.

V projekte sa uvažuje s tromi bytovými domami, ktorých výška je optimalizovaná na štruktúru okolitých bytových domov, so spoločným podzemným parkovacím domom.

Umiestnenie stavby je situované na rovinatom teréne ohraničenom ulicami Moldavská a Idanská. Daná lokalita je svojou morfológiou terénu veľmi zaujímavá aj z dôvodu, že už od 2. nadzemného podlažia umožňuje pohľad cez okno na celé Južné mesto a v diaľkových pohľadoch na pohorie Dargov a Slánske Vrchy.

Bytové domy budú dostatočne odstúpené od okolitej už existujúcej unifikovanej bytovej výstavby a po ich realizácii už nebude možné ďalšie zahusťovanie lokality.

Parcela, na ktorej bude predmetná stavba umiestnená, sa nachádza v dobre urbanizovanom priestore z hľadiska kvality vybudovanej infraštruktúry (centrum mesta 10 min., železničná stanica 12 min., letisko 12 min., nákupné centrá 10 min., nemocnica 10 min., obchody a banky 10 min., školy 5 min.).

Rozloženie bytov z hľadiska úžitkovej plochy je rovnomerne nastavené na dvoj a troj izbové byty, na poslednom podlaží doplnené o mezonetové byty. Konštrukčné riešenie umožňuje flexibilne upravovať jednotlivé dispozície bytov a vytvoriť tak v prípade záujmu aj jedno a štvorizbové byty. Každý byt disponuje minimálne jednou loggiou. Komfort bývania umožňuje nízky počet bytov v jednom bytovom dome v počte 21.

 

 

Projekt Domény - Idanská Košice - lokalita Projekt Domény - Idanská Košice
Projekt Domény - Idanská Košice Projekt Domény - Idanská Košice
Projekt Domény - Idanská Košice Projekt Domény - Idanská Košice
Projekt Domény - Idanská Košice Projekt Domény - Idanská Košice

(zdroj: www.idanska.sk)

Napísané v Idanská (Domény) | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Nové multifunkčné ihrisko v Košiciach

03. 09. 2012 admin

Nadácia HB Reavis slávnostne uvedie do života nové multifunkčné ihrisko, ktoré postavila na území Základnej školy Hroncova 23. Stane sa tak v stredu, 5. septembra 2012 o 17:00h exhibičným futbalovým zápasom osobností Mesta Košice proti mužstvu žiakov Základnej školy Hroncova.

Nadácia má ambíciu každý rok postaviť v jednom zo slovenských miest športový areál, a prispieť tak k rozvíjaniu športových talentov, tímového ducha a zdravého životného štýlu. Na základe úspešne zrealizovaného projektu v Žiline z roku 2011, schválila Správna rada Nadácie HB Reavis pokračovanie v oblasti podpory športu, a to v meste Košice.

Multifunkčné ihrisko na Základnej škole Hroncova 23 v Košiciach bude slúžiť žiakom tejto základnej školy počas vyučovania a po škole zas širokej verejnosti. V lete sa na ňom dajú hrať loptové hry, v zime by tam mohla vyrásť ľadová plocha. Toto ihrisko slávnostne otvorí predseda Správnej rady nadácie HB Reavis Slavomír Jankovič.

Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj unplugged koncert skupiny Bon Jovi Revival a mnoho zaujímavých súťaží pre deti i dospelých.

(zdroj: HB Reavis)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »