- reklama -

- reklama -
 

Multifunkčný spoločensko-športový areál

29. 02. 2008 admin

Celková plocha: 40,000 – 50,000 m²
Rozmery ihriska: 105 x 68 m
Kapacita: 20,000 miest na sedenie
Parkovacie miesta: 1300
Začiatok výstavby: do 2010
Ukončenie výstavby: 2011-2012
Náklady: 1 mld. Sk
Kategória: UEFA

Multifunkčný areál je navrhnutý v súlade s modernými futbalovými trendmi. Parametry nového štadióna spĺňajú najprísnejšie požiadavky futbalových federácií FIFA a UEFA. Súčasťou štadióna sú oddelené sektory so samostatnými vstupmi pre rodičov s deťmi a pre fanúšikov hostí. Pre zástupcov médií je pripravené komfortné pracovné prostredie. Diváci budú do objektu vchádzať vstupnými priestormi a koridormi. Na svoje miesta sa dostanú po schodoch zo železobetonových prefabrikátov s epoxidovým protišmykovým náterom. V hornej časti hľadiska budú VIP boxy s čelnou stenou z nerozbitného skla. Keďže ide o multifunkčný stánok, budú sa na ňom organizovať aj kultúrne akcie.

Objekt bude slúžiť aj na kultúrne akcie a koncerty. Bude sa tu nachádzať hotel, reštaurácia, fast-food, fanshop, sieň slávy, kaviarne, administratívne priestory, kancelárie a možno sídla bánk. V areálu budú nainštalované dve veľkoplošné obrazovky v juhozápadnom a severovýchodnom rohu, predpokladaná veľkosť 5×7 metrov.

(zdroj: www.cassovia.sk)

Napísané v Multifunkčný spoločensko-športový areál | 7 komentárov »


Bytový Dom Lomená Ulica

26. 02. 2008 admin

Zastavaná plocha: 375 m²
Úžitková plocha: 4,203 m²
Obostavaný priestor: 15,250 m²
Bytové jednotky: 36
Parkovacie miesta: 36

Objekt Bytový dom je situovaný na pozemku na Lomenej ulici v katastrálnom území Košíc.

Daný objekt je podpivničený s jedným podzemným podlažím, dvanástimi nadzemnými podlažiami a z jedným čiastočne ustupujúcim podlažím. Suterén a 1.n.p. bude slúžiť na parkovanie áut obyvateľov domu. Navrhnutých je 24 parkovacích miest. Ďalších 12 parkovacích státí je navrhnutých za objektom. V objekte je navrhovaných celkom 36 bytových jednotiek. Každý byt má okrem dvoch resp. troch obytných izieb aj kuchyňu,kúpelňu a balkón. Fasáda je dotvorená vystupujúcimi konštrukciami balkónov a ríms.Strecha je plochá.Vstup do objektu je z miestnej spevnenej komunikácie.

Napísané v Bytový Dom Lomená Ulica | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Košice Galéria – 2. etapa

23. 02. 2008 admin

Plocha pred rozšírením: 13,500 m²
Celková plocha: 30,000 m²
Parkovacie miesta pred rozšírením: 500
Parkovacie miesta po rozšírení: 750
Začiatok výstavby: 11.2007
Ukončenie výstavby (aktualizované): 10.2009
Počet prevadzok pred rozšírením: cca 46
Počet prevadzok po rozšírení: cca 115
Náklady: 500 miliónov Sk
Celkové náklady: 1 mld. Sk

Rozšírením Galérie Košice sa celková úžitková plocha zväčší na viac než 30.000 m2. K dispozícii sú obchodné plochy o rozlohe od 40 do 2.500 m2. Zákazníci budú mať k dispozícii cca. 750 parkovacích miest. Na všetkých obchodných poschodiach sa budú nachádzať úrovňové parkoviská! Cieleným usporiadaním vchodov a pohyblivých schodov ocielime rovnomerný pohyb zákazníkov vo všetkých častiach Galérie Košice.

Cieleným usporiadaním vchodov a pohyblivých schodov docielime rovnomerný pohyb zákazníkov vo všetkých častiach obchodného centra Galéria Košice.

(zdroj: www.galeriakosice.sk)

Napísané v Galéria - 2. etapa | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Polyfunkčný komplex Central Park (Nemocnica II.)

19. 02. 2008 admin

Miesto: Ondavská ul.
Parkovacie miesta: 619
Začiatok výstavby: 2008-2010
Ukončenie výstavby: 2011
Investícia: 2 mld. Sk
Navrhovateľ: RABIT ENGINEERING s.r.o., Bratislava
Časti komplexu: plató – garáže, vežový dom, západný blok, východný blok, hotel

Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II. sa plánuje na ploche lichobežníkového tvaru. Pozemky sú ohraničené z juhu Ondavskou ulicou, zo západu asfaltovou cestou ohraničujúcou areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou a z východu chodníkom, ktorý je pokračovaním Štítovej ulice. Západne od pozemku je areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou – najbližšie k pozemku sú dve nedostavané budovy pôvodne plánovaného kardiocentra. Z juhovýchodu susedí areál s autobazárom a parkoviskom, zo severovýchodu sú terasové rodinné domy a z juhu areál študentského domova Lekárskej fakulty UPJŠ.

PLATÓ

Plató bude predstavovať plošný dvoj- a na území pod vežovým domom trojpodlažný objekt vybudovaný prevažne na existujúcom teréne, len v severozápadnej časti bude čiastočne zapustený pod úroveň terénu. Plató bude na svojej streche opatrené vegetačnou vrstvou s parkovými úpravami. Oblasť s vegetačnou vrstvou je započítaná do plochy zelene. Objekt plató je určený na parkovanie v podzemných garážach. V jeho južnej časti, na 1. poschodí budú vymedzené priestory pre funkcie oddych (posilňovňa, sála pre aerobik, sauna, vodná rehabilitácia, masáže, solárium) na ploche cca 1 318 m². Potreba parkovacích miest je 619 stojísk. Z toho na prízemí 222 miest, na 1.NP 252 miest a na 2.NP 145 parkovacích miest.

VEŽOVÝ DOM

Dominantou polyfunkčného komplexu bude 18-poschodový bytový dom nápaditého stvárnenia vo forme plachetnice. Posledných päť podlaží bude terasovito ustupovať. Atraktivitu podporí orientácia umožňujúca výhľady na mesto juhovýchodným smerom z terás najvyššej hmoty vežového domu. Výška vežového domu bola stanovená s ohľadom na výšku hlavnej budovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou. Hlavnou funkciou bude bývanie. Na prízemí budú k dispozícii priestory pre prevádzky obchodu.

ZÁPADNÝ BLOK

Západný blok bude pozostávať z troch na seba naväzujúcich budov, ktorých výška a podlažnosť bude terasovito ustupovať smerom k Ondavskej ul. Pôdorys západného bloku bude v tvare lichobežníka. Budova najbližšie k veži bude 11-podlažná so zvýšeným prízemím, budova v strede bude 9-podlažná vrátane zvýšeného prízemia, budova najbližšie k Ondavskej ul. bude 8-podlažná so zvýšeným prízemím. Západný blok bude mať bytovú funkciu. Na prízemí budú nebytové priestory pre účely umiestnenia maloobchodu.

VÝCHODNÝ BLOK

Východný blok bude pozostávať zo štyroch na seba naväzujúcich budov. Ich výška a podlažnosť bude takisto ustupovať smerom k Ondavskej ul. Pôdorysne bude východný blok tvoriť oblúk. Budova najbližšie k veži bude 8-podlažná, ďalšie budovy budú 6- a 5-podlažné. Posledná budova najbližšie k Ondavskej ul. bude tiež 5-podlažná približne trojuholníkového pôdorysu. Hlavná funkcia bude obytná, na prízemí podobne ako u východného bloku budú nebytové priestory pre funkciu obchod.

HOTEL

Paralelne s Ondavskou ul. je plánovaný objekt hotela apartmánového typu s jednotkami prechodného ubytovania určenými na prenajímanie, alebo občasné využívanie vlastníkmi apartmánových jednotiek. Správa a údržba objektu hotela bude jednotná. Pôdorys hotela bude kosodĺžnik. Pozostávať bude zo štyroch na seba naväzujúcich budov s terasovitým ustupovaním v smere pozdĺž Ondavskej ul. do centra – prvá budova bude 7-podlažná so zvýšením prízemím, druhá budova bude rozčlenená na časť 6-podlažnú so zvýšeným prízemím a 7-podlažnú (strecha bude spoločná), tretia budova bude 6-podlažná a posledná s trojuholníkovým pôdorysom bude 5-podlažná. Okrem hlavnej funkcie prechodného ubytovania bude na prízemí reštaurácia, ako aj ďalšie nebytové priestory pre umiestnenie maloobchodných jednotiek.

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Central Park (Nemocnica II.) | 2 komentáre »

Administratívna budova Slovenská 26

16. 02. 2008 admin

Celková plocha s nadstavbou: 6,976 m²
Prenajímateľná plocha s nadstavbou: 5,306 m²
Celková plocha podlažia: 1,740 m²
Celková kapacita: 500 zamestnancov
Celková podlažnosť: 4 podlažia (5 technické)
Priestory: kancelárske priestory, skladové priestory, zasadacie priestory, komunikačné priestory a výťahy, výdaj stravy, technické priestory

Navrhovaný objekt je tvorený železobetónovým skeletom jestvujúcim a monolitickým skeletom navrhovaným, opláštenie je zrealizované z výplňového muriva a celozasklenými stenami. Zatienenie je tvorené horizontálnymi lamelami. Zastrešenie je plochými strechami. Z dôvodu nedostatku zelene sú na objekte navrhnuté vegetačné strechy. Vertikálne prepojenie je centrálnym schodiskom a presklenými výťahmi.

Objekt je tvorený troma hmotami, gradujúcimi do technického 5-teho podlažia. Dominantná vstupná časť objektu je volená ako konzola, bez podoprenia.

(zdroj: mgservice.sk)

Napísané v Administratívna budova Slovenská 26 | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Rekonštrukcia hotela Slovan Košice – Hilton

14. 02. 2008 admin

Celková úžitková plocha: 28,928 m²
Parkovacie miesta: 208
Výška objektu: 45,20 m
Začiatok výstavby: 03.2007
Ukončenie výstavby: 03.2008
Celkové náklady (orientačné): 350 miliónov Sk
Zastavaná plocha pred rekonštrukciou: 3 525 m²
Zastavaná plocha po rekonštrukcii: 4 090 m²

Hlavnou funkciou objektu zostáva poskytovanie hotelových služieb vyššieho štandardu, doplnenú o nadštandardné komerčné priestory v nižších podlažiach. Umiestnenie objektu na okraji historického jadra mesta Košíc predurčuje jeho zameranie na vyššiu občiansku vybavenosť čo do obsahu aj formy a podčiarkuje význam mesta Košíc ako nadregionálneho centra.

Posudzovaná investičná akcia predstavuje rekonštrukciu časti objektu hotela Slovan, kde sa navrhujú obchodno-administratívne priestory, spolu s výstavbou priestorov pre statickú dopravu.

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Hotel Hilton (Slovan) | 3 komentáre »

Knižnica Technickej univerzity v Košiciach

12. 02. 2008 admin

Rozpočet: 190 miliónov korún
Začiatok výstavby: 2005
Ukončenie výstavby: 2008
Kapacita: pol milióna knižničných zväzkov a 100 terminálov pre vypožičiavanie

Nová knižnica pri Technickej univerzity v Košiciach nahradí doterajšiu starú knižnicu a bude mať aj konferenčné sály a spoločenské priestory. Budova bude novou knižnicou nie len pre Technickú univerzitu, ale aj pre ostatné univerzity a vysoké školy v Košiciach.

(fotografie zo dňa 12.2.2008)

Napísané v Knižnica TU v KE | 2 komentáre »

Polyfunkčný komplex Cassovar

10. 02. 2008 admin

Funkcie komplexu:
Bývanie: obytná funkcia bude v komplexe zastúpená vo forme bytových jednotiek nadpriemerného štandardu (2 obytné objekty – celková podlahová plocha: 21 525 m², podlahová plocha bytov: 8 930 m²)
Občianska vybavenosť: celá plocha prízemných podlaží oboch objektov obytného komplexu, nadväzujúca na vonkajšie plochy určené pasantom, bude funkčne vyčlenená pre občiansku vybavenosť (podlahová plocha: 1 880 m²)
Ubytovanie: výškovú dominantu hotelového komplexu tvorí lôžková časť s ubytovaním hotelového typu v štandarde 4, v prevažne 1 a 2-lôžkových izbách a apartmánoch (počet izieb: 130 izieb, 20 apartmánov)
Kongresy: objekt nadväzujúci na hotelovú časť (kapacita kongresovej haly: 300 miest, kapacita konferenčných miestností: 160 miest)
Administratíva: doplnková funkcia (plocha kancelárskych priestorov: 11 200 m²)
Obchody a služby: obchody, reštaurácie, fitness a i. (podlahová plocha: 4 980 m², odbytová plocha: 2 990 m²)
Parkovanie: nároky jednotlivých funkčných celkov na statickú dopravu (parkovanie) budú zabezpečené prevažne v rámci dvoch podzemných podlaží hlavných stavebných objektov (novostavieb), navzájom prepojených systémom vnútorných rámp (celkový počet parkovacích miest sa bude blížiť k 800)

(zdroj: www.cassovar.sk)

Napísané v Cassovar | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Optima – 2. etapa

08. 02. 2008 admin

Plocha: 16,300 m²
Plocha (spolu): 48,800 m²
Parkovacie miesta: 600
Parkovacie miesta (spolu): 1,600
Začiatok výstavby: 10.2007
Ukončenie výstavby: 10.2008
Počet prevádzok: 35
Počet prevádzok (spolu): 125
Architekt: Paul Ayre, Dipl. Arch. RIBA, Martin Drahovský, Ing. Arch. AA SKA
Zhotoviteľ: Metrostav a.s. – divize 1, Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5

Najväčšie obchodné centrum v Košiciach a na východnom Slovensku už čoskoro poriadne narastie. Jeho majitelia sa totiž rozhodli realizovať druhú stavebnú etapu, vďaka ktorej sa Optima rozšíri na takmer dvojnásobok súčasnej plochy. K terajšej obchodnej galérii a hypermarketu Hypernova (rozprestierajú sa na ploche cirka 32 000 štvorcových metrov) pribudne 15-tisíc štvorcových metrov predajnej plochy (Optima Mall) a dom nábytku rakúskej firmy Kika s rozlohou ďalších 15 000 m2 podlahovej plochy. Vďaka tomu už nebudú musieť východniari cestovať za kvalitným nábytkom až do Bratislavy, kde zatiaľ ako v jedinom meste na Slovensku sídlia pobočky nábytkárskych koncernov Kika aj Ikea.

Súčasťou plánovaných prác je aj výstavba novej prístupovej cestnej komunikácie smerom od neďalekého obchodného centra Baumax. Po dostavbe bude celý areál Optimy, vrátane parkovísk, zaberať plochu okolo 120-tisíc štvorcových metrov.

Obchodné centrum Optima chystá výstavbu druhej časti, v ktorej budú nielen nové predajne a služby, ale aj najzaujímavejšia novinka – multiplexové kino s niekoľkými kinosálami. Celková predajná plocha obchodného centra sa po rozšírení zväčší asi o 40 percent. Košičania sa môžu tešiť na príchod nábytkárskej spoločnosti KIKA z Rakúska, ktorej predajňa sa nepochybne stane dominantou celého komplexu.

(zdroj: optimake.sk, cassovia.sk)

Napísané v Optima a Kika | 6 komentárov »

Aupark Košice

07. 02. 2008 admin

Poloha: centrum, Námestie osloboditeľov
GLA: 35,800 m²
Parkovacie miesta: 1,200
Začiatok výstavby: 2008
Ukončenie výstavby: 2010
Počet prevádzok: 160
Architektonický koncept: Benoy (www.Benoy.com)
Developer: HB Reavis Group (www.hbreavis.sk)

Nákupno-zábavné centrum Aupark je situované priamo pri historickom centre Košíc, na Námestí osloboditeľov. Práve výnimočná poloha a skvelé dopravné napojenie (17 liniek MHD) predurčuje košický Aupark, aby sa stal významným kultúrno-spoločenským miestom, novým mestským bulvárom. Centrum po dokončení ponúkne 160 obchodných prevádzok svetových i domácich značiek, šesť moderných kinosál a iné prevádzky zábavy, služieb či gastronómie. Košičanom sa tak výrazne rozšíria možnosti na zábavu, kultúru, relax a nákupy v centre mesta.

Architektonické stvárnenie centra zabezpečuje prestížny architektonický ateliér Benoy, ktorý posledné dva roky po sebe získal prestížnu svetovú cenu RLI architekt roka.

(zdroj: www.aupark.sk)

Napísané v Aupark Košice | 20 komentárov »