- reklama -

- reklama -
 

Nové informácie ohľadom projektu Central Park Košice

06. 03. 2008 admin

Britská developerská a investičná spoločnosť Letterstone chcela do polovice roku 2011 postaviť pri nemocnici na Terase polyfunkčný komplex Central Park za 2 miliardy korún. Jej zástupcovia minulý týždeň uviedli, že v najbližších dňoch by mali dostať právoplatné územné rozhodnutie a stavať chceli začať v júni. Stavebný úrad ale územné konanie o jeho vydaní prerušil.

KOŠICE. Podľa tlačovej tajomníčky Magistrátu mesta Košice Jany Geročovej dôvodom prerušenia územného konania sú nevyjasnené majetkovo-právne vzťahy medzi investorom a vlastníkmi pozemkov s infraštruktúrou, ktoré nie sú vo vlastníctve Letterstone.

„Investor dosiaľ nezískal súhlas niektorých vlastníkov na výstavbu,“ uviedla. Konanie bude podľa nej môcť pokračovať až po vyriešení tohto problému a po dopracovaní projektovej dokumentácie. Investor by mal doručiť podklady do 60 dní.

Výhrady k projektu

Vážne výhrady k projektu má aj nový hlavný architekt mesta Martin Drahovský. Týkajú sa predovšetkým výšky 18-podlažnej budovy, ktorá by sa mala stať ďalšou dominantou Košíc. „Košice majú svoje akropoly, ktoré treba chrániť a nie zastavať výškovými budovami, ktoré by natrvalo ovplyvnili siluetu Košíc.“

Podľa pôvodného územného plánu bytová výstavba v tejto lokalite nebola možná. Predchodca Drahovského však presvedčil poslancov, aby odsúhlasili zmenu.

„Každú investíciu by sme mali veľmi citlivo zvažovať. Tento projekt sa dosť arogantne stavia k okoliu a k celému mestu. Z filozofického hľadiska výstavba 18-poschodového obytného domu v tejto lokalite neobstojí,“ dodal Drahovský. Pripúšťa, že mesto má v tomto štádiu minimálne možnosti donútiť investora k zmene projektu. „Hovorili sme s ním o tom. Prísľub, ktorý dostal v minulosti, nás však posúva len do roviny želaní.“

Letterstone: Nič nemeníme

Podľa marketingovej manažérky Letterstone Slovakia Martiny Satmarovej nemienia v projekte nič meniť: „Postupujeme podľa prerokovanej urbanistickej štúdie a projekt ostáva v pôvodnom stave.“

Ako dodala, rokovania s vlastníkmi pozemkov by mali ukončiť v priebehu tohto týždňa. Termín vydania právoplatného rozhodnutia by mal byť známy na budúci týždeň.

(zdroj: Korzár)

Nové vizualizácie

(zdroj: www.central-park.sk)

Napísané v Central Park (Nemocnica II.) | 2 komentáre »


Polyfunkčný komplex Central Park (Nemocnica II.)

19. 02. 2008 admin

Miesto: Ondavská ul.
Parkovacie miesta: 619
Začiatok výstavby: 2008-2010
Ukončenie výstavby: 2011
Investícia: 2 mld. Sk
Navrhovateľ: RABIT ENGINEERING s.r.o., Bratislava
Časti komplexu: plató – garáže, vežový dom, západný blok, východný blok, hotel

Polyfunkčný komplex Košice – lokalita Nemocnica II. sa plánuje na ploche lichobežníkového tvaru. Pozemky sú ohraničené z juhu Ondavskou ulicou, zo západu asfaltovou cestou ohraničujúcou areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou a z východu chodníkom, ktorý je pokračovaním Štítovej ulice. Západne od pozemku je areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou – najbližšie k pozemku sú dve nedostavané budovy pôvodne plánovaného kardiocentra. Z juhovýchodu susedí areál s autobazárom a parkoviskom, zo severovýchodu sú terasové rodinné domy a z juhu areál študentského domova Lekárskej fakulty UPJŠ.

PLATÓ

Plató bude predstavovať plošný dvoj- a na území pod vežovým domom trojpodlažný objekt vybudovaný prevažne na existujúcom teréne, len v severozápadnej časti bude čiastočne zapustený pod úroveň terénu. Plató bude na svojej streche opatrené vegetačnou vrstvou s parkovými úpravami. Oblasť s vegetačnou vrstvou je započítaná do plochy zelene. Objekt plató je určený na parkovanie v podzemných garážach. V jeho južnej časti, na 1. poschodí budú vymedzené priestory pre funkcie oddych (posilňovňa, sála pre aerobik, sauna, vodná rehabilitácia, masáže, solárium) na ploche cca 1 318 m². Potreba parkovacích miest je 619 stojísk. Z toho na prízemí 222 miest, na 1.NP 252 miest a na 2.NP 145 parkovacích miest.

VEŽOVÝ DOM

Dominantou polyfunkčného komplexu bude 18-poschodový bytový dom nápaditého stvárnenia vo forme plachetnice. Posledných päť podlaží bude terasovito ustupovať. Atraktivitu podporí orientácia umožňujúca výhľady na mesto juhovýchodným smerom z terás najvyššej hmoty vežového domu. Výška vežového domu bola stanovená s ohľadom na výšku hlavnej budovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou. Hlavnou funkciou bude bývanie. Na prízemí budú k dispozícii priestory pre prevádzky obchodu.

ZÁPADNÝ BLOK

Západný blok bude pozostávať z troch na seba naväzujúcich budov, ktorých výška a podlažnosť bude terasovito ustupovať smerom k Ondavskej ul. Pôdorys západného bloku bude v tvare lichobežníka. Budova najbližšie k veži bude 11-podlažná so zvýšeným prízemím, budova v strede bude 9-podlažná vrátane zvýšeného prízemia, budova najbližšie k Ondavskej ul. bude 8-podlažná so zvýšeným prízemím. Západný blok bude mať bytovú funkciu. Na prízemí budú nebytové priestory pre účely umiestnenia maloobchodu.

VÝCHODNÝ BLOK

Východný blok bude pozostávať zo štyroch na seba naväzujúcich budov. Ich výška a podlažnosť bude takisto ustupovať smerom k Ondavskej ul. Pôdorysne bude východný blok tvoriť oblúk. Budova najbližšie k veži bude 8-podlažná, ďalšie budovy budú 6- a 5-podlažné. Posledná budova najbližšie k Ondavskej ul. bude tiež 5-podlažná približne trojuholníkového pôdorysu. Hlavná funkcia bude obytná, na prízemí podobne ako u východného bloku budú nebytové priestory pre funkciu obchod.

HOTEL

Paralelne s Ondavskou ul. je plánovaný objekt hotela apartmánového typu s jednotkami prechodného ubytovania určenými na prenajímanie, alebo občasné využívanie vlastníkmi apartmánových jednotiek. Správa a údržba objektu hotela bude jednotná. Pôdorys hotela bude kosodĺžnik. Pozostávať bude zo štyroch na seba naväzujúcich budov s terasovitým ustupovaním v smere pozdĺž Ondavskej ul. do centra – prvá budova bude 7-podlažná so zvýšením prízemím, druhá budova bude rozčlenená na časť 6-podlažnú so zvýšeným prízemím a 7-podlažnú (strecha bude spoločná), tretia budova bude 6-podlažná a posledná s trojuholníkovým pôdorysom bude 5-podlažná. Okrem hlavnej funkcie prechodného ubytovania bude na prízemí reštaurácia, ako aj ďalšie nebytové priestory pre umiestnenie maloobchodných jednotiek.

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Central Park (Nemocnica II.) | 2 komentáre »