- reklama -

- reklama -
 

Vilapark Kankord

16. 03. 2009 admin

Miesto: Sečovská Cesta
Počet parkovacích miest: 172
Počet krytých parkovacích miest: 105
Počet vonkajších parkovacích miest: 67
Veľkosť riešeného územia: cca 3,321 ha
– zastavaná plocha nadzemnými objektami: 6.093 m²
– spevnené plochy /verejné, neverejné/: 9.044 m²
– plocha zelene spolu: 18.075 m²
– z toho – plocha záhrad: 9.751 m²
– plocha verejnej zelene: 8.324 m²
Počet bytových jednotiek v bytových domoch: 96 (3×1 izbový, 49×2 izbový, 40×3 izbový, 4×4 izbový)
Počet rodinných domov: 20 + 2
Počet obyvateľov súboru: 385
Plánovaný počet zamestnancov: 10
Celkové náklady: cca 11,6 milliónov € ( 350 milliónov Sk )
Začiatok výstavby: 08.2009
Ukončenie výstavby: 12.2011
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie obytného súboru pre cca. 385 obyvateľov formou bytových domov, rodinných domov a občianskej vybavenosti na území o ploche cca. 3 ha, so zabezpečením potrebného počtu 172 parkovacích miest. Činnosť bude realizovaná v katastrálnom území Furča, Košice mestská časť Dargovských hrdinov. Dotknuté územie (územie výstavby) sa nachádza v nezastavanom území bývalej záhradkárskej lokality susediacej so Sečovskou Cestou, pod ulicou Dvorkinovou

Vizualizácia - Vilapark Kankord Vizualizácia - Vilapark Kankord
Vizualizácia - Vilapark Kankord Lokalita - Vilapark Kankord

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Vilapark Kankord | 2 komentáre »