- reklama -

- reklama -
 

Projekt Valentina

28. 06. 2012 admin

Miesto: Mäsiarska ulica
Počet kancelárskych priestorov: 4 kancelárie
Počet bytov vo všetkých častiach: 33 bytov
Počet obchodných prenajímateľných priestorov: 24 priestorov
Počet parkovacích miest v garáži: 29 parkovacích miest
Začiatok výstavby: 2012
Termín ukončenia výstavby: 06.2013
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Rekonštruovaný a novopostavený objekt sa nachádza na Mäsiarskej ulici 57 a pasážou prepojený na Hlavnú ulicu 96 a 98.

Nový návrh pozostáva z dostavby objektu na voľnom priestranstve na mieste bývalého parkoviska. Novonavrhovaný objekt je pôdorysne tvaru U. Predná časť je štvorpodlažná, pričom 4.NP je len v úrovni strešnej konštrukcie. Dvorné krídla sú trojpodlažné s čiastočným mezonetom na 4.NP, vstup do 4.NP je cez obytné priestory 3.NP. Celý objekt má navrhovaný suterén, v ktorom je umiestnené parkovanie pre 29 áut. Vstup do suterénu je z Mäsiarskej ulice šikmou rampou so sklonom 14%, rampa je obojsmerná. Na 1.NP sú navrhované obchodné priestory, ktoré sú orientované do ulice alebo do vnútroblokovej časti. Celý dvor je prepojený na úrovni 1.NP pešou komunikáciou so sadovými úpravami. 2.NP a 3.NP je prístupné centrálnym schodiskovým jadrom s výťahom. Horizontálne komunikácie sú pavlačové. Vstupy do bytov dvorných krídel je z pavlačí. Na 1.NP budú vytvorené obchodné priestory s vlastnými hygienickými priestormi. Na 2.NP sú navrhované sú byty. V parteri je navrhnutá pešia komunikácia, ktorá bude doplnená sadovými úpravami. Mäsiarska a Hlavná ulica budú vzájomne prepojené pasážou. Vstup z Hlavnej ulice bude cez dufart budovy Hlavnej 98. Budova je trojpodlažná.

Dopravné napojenie objektu bude z Mäsiarskej ulice do suterénu časti A šikmou rampou. Na 1.NP bude vytvorené 1ks parkovacieho miesta pred rampou ako čakacie miesto pre plynulý chod automobilov z garáží. Vstup pre peších je z Mäsiarskej ulice cez dufart do vnútroblokového priestoru.

Byty sú ponúkane v štandarde: drevené podlady, sanita, obklady, interiérové dvere. Byt je možné predať v stave aj ako holobyt. Kolaudácia projektu VALENTINA je naplánovaná na jún 2013. Pre rezerváciu bytov je potrebné zložiť 10% z ceny bytu. Doplatok až po kolaudácii. Obhliadky a informácie o projekte : 0917 99 77 77

 

Projekt Valentina Košice - lokalita Projekt Valentina Košice
Projekt Valentina Košice Projekt Valentina Košice
Projekt Valentina Košice Projekt Valentina Košice

(zdroj: J. F. Invest)

Napísané v Valentina | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Pri Košiciach bude nová vyhliadková veža

26. 06. 2012 admin

Začiatkom júla sa na rozhraní chotárov obcí Čižatice, Chrastné a Rozhanovce v okrese Košice-okolie začne s výstavbou novej rozhľadne. Investorom projektu s predpokladaným rozpočtom vo výške 35 000 € je Občianske združenie Čerešenka, prví návštevníci by sa mohli kochať výhľadmi niekedy začiatkom jesene. Pôjde o už druhý podobný objekt v okolí metropoly východu, známejšia Vyhliadková veža nad Podhradovou stojí od roku 1987.

Nová rozhľadňa bude vrátane striešky vysoká 11,65 metra a uvidíte z nej celú panorámu Slánskych vrchov vrátane časti na nich nadväzujúcich Zemplínskych vrchov v Maďarsku, údolie Torysy, časť Volovských vrchov s Kojšovskou hoľou, Sopotnické vrchy, či kopce v okolí Košíc a Prešova. Bude stáť pri osamelej čerešni nad Chrastným, ktorá je dobre viditeľná napr. aj z diaľnice Košice – Prešov pod koncom lesa pri Zelenom dvore.

„Inšpiráciou bol pre nás historický význam lokality vo vzťahu k bitke na rozhanovskom poli v roku 1312 a krajinárska výnimočnosť tohto miesta na rozhraní medzi Slanskými a Volovskými vrchmi. Rozhľadňa bude predstavovať aj pripomenutie si pamätnej bitky s výhľadom na možné miesto bojiska v údolí Torysy, keďže mnoho ľudí o bitke pri Rozhanovciach veľa toho nevie. Legendy na tabuli pri veži a na nadväzujúcich turistických chodníkoch by všetkým návštevníkom pripomínali, čo sa 15. júna 1312 na rozhanovských poliach vlastne udialo. Priblíži nám obdobie stredoveku, ozrejmí charaktery jednotlivých osobností, ich správanie a pohnútky. Z rozpočtu KSK sme na rozhľadňu, ktorá bude tvoriť súčasť Gotickej cesty, dostali dotáciu 15 000 €, zvyšok by sme chceli financovať zo zbierok a sponzorských darov. Samozrejme, privítame akúkoľvek finančnú, či materiálnu pomoc od obyvateľov, či firiem z nášho regiónu. Čosi už máme sľúbené aj od okolitých obcí a mesta Košice, zhruba 5000 € sa nám podarilo vyzbierať za uplynulý týždeň,“ uviedol tvorca tejto myšlienky – Viktor Dulina z OZ Čerešenka.

Autom sa k rozhľadni bude dať dostať z miestnej komunikácie spájajúce Chrastné a Čižatice, z oboch obcí je tam necelých poldruha kilometra. Motorizovaní návštevníci budú môcť parkovať priamo na Bunkove, čo je najvyššie miesto spomínanej komunikácie, odkiaľ to bude takmer po rovine pešo cca 300 metrov. Vzdialenosť z centra Košíc predstavuje zhruba 13 km. K rozhľadni by v budúcnosti mala viesť aj turistická značka od múzea v Rozhanovciach. Vo výhľade je aj cyklochodník spájajúci súčasnú trasu na Zelenom dvore s cyklomagistrálou v Slánskych vrchoch. Uvažuje sa aj trase pre jazdu na koňoch a v zime o bežkárskom miniokruhu.

OZ Čerešenka tam však chce v spolupráci s okolitými obcami organizovať aj nočné pozorovania hviezd s prenosným ďalekohľadom, pár dní v roku bude rozhľadňa aj rozsvietená.

Architektonické riešenie podľa hlavného architekta stavby Ladislava Kočiša sa viaže na historický význam miesta – k bitke pri Rozhanovciach v roku 1312, evokuje formu stredovekej veže a pietnej symboliky a to svojím základným tvarom, materiálom priečelí a otvormi vo forme kríža. Tvar jednoduchého hranolu je charakteristický pre stredoveké kostolné veže a zvonice vo východoslovenskom regióne – napríklad Urbanova veža v Košiciach, veža kostola vo Svinici alebo veža polozrúcaného kostola zaniknutej obce Miloj pri Spišskom Hrušove, neprehliadnuteľná vďaka svojej polohe na vyvýšenine v otvorenej krajine. „Otvory na každej strane sú navrhované ako voľné, vo výraze pôsobiace tmavo, v kontraste so svetlou farbou priečelí. Vstup do objektu je možný cez otvory na každej strane, hlavný nástup do objektu bude orientovaný zo západnej strany. Pozorovanie panorám je možné cez okná zo schodišťa, z 2. poschodia cez ramená kríža a z vrcholu veže, s umiestnením informačných panelov na atike. Objekt rozhľadne je umiestnený na stupňovitej podnoži vysokej cca 30 cm nad terénom s pôdorysným rozmerom 15,3 X 25 m a na sadovnícky upravenom, zatrávnenom pozemku. Úprava podnože a pozemku má umocniť pohľad na dominantnú vežu v otvorenej krajine,“ tvrdí Ladislav Kočiš.

Areál má propagovať historický význam miesta a prírodné hodnoty mikroregiónu, preto bude obsahovať i viacero prvkov pietneho aj informatívneho charakteru. Ráta sa s návštevnosťou hlavne v letnom období a to jednak pre miestnych obyvateľov ale i pre širšie okolie, hlavne pre Košice. Cesta Chrastné – Čižatice má miestny charakter a v súčasnosti je často využívaná cyklistami. V obci Čižatice je prevádzkovaný jazdecký šport, taktiež je tu potenciál zdrojov termálnej vody. Tieto faktory umocňujú perspektívu turistického využitia navrhovaného objektu.

Rozhľadňa je navrhovaná ako voľne prístupná, s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu. Predpokladá sa len kosenie trávnikov, kontrola poriadku a čistoty a prípadné odstraňovanie odpadkov a poškodení. So zreteľom na voľný prístup do areálu je objekt navrhovaný s ohľadom na možný vandalizmus. Otvorený charakter objektu umožňuje taktiež prenikanie zrážok vo forme dažďa a snehu do interiéru rozhľadne, ktoré bude obmedzené zastrešením schodišťa.

(zdroj: OZ Čerešenka)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov na sídlisku Nad jazerom zabráni únikom tepla

25. 06. 2012 admin

V týchto dňoch sa v MČ Košice – sídlisko Nad jazerom začala najväčšia energetická investícia, realizovaná na území mesta za posledných 20 rokov. Hlavným dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov v danej lokalite. S doterajším nevyhovujúcim technickým stavom tepelných zariadení súviseli aj veľké tepelné straty.

V projekte s názvom Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice, ktorý realizuje Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. (TEHO) a spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. (TEKO), pôjde o vybudovanie približne 160 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Budú nimi nahradené staré sídliskové výmenníky a vybuduje sa 14,5 km nových horúcovodných rozvodov. Zmena systému vykurovania z parného na efektívnejší horúcovodný znamená pre občanov sídliska Nad jazerom jednoznačne prínos. Efekt radikálneho zníženia tepelných strát bude mať okrem ekonomického aj svoj ekologický význam. „Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva a s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií. Investícia zlepší aj celkovú reguláciu odberu tepla a zvýši komfort pre konečných odberateľov v oblasti dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, “ povedal Ing. Juraj Slafkovský, riaditeľ spoločnosti TEHO.

Projekt je financovaný z externých zdrojov formou bankového úveru, celkové predpokladané náklady sú vo výške cca 17 mil. €, z toho TEKO preinvestuje 5,5 mil.€ a TEHO 11,5 mil. €. Práce budú rozdelené do 3 časových etáp, s predpokladaným termínom ukončenia do konca roka 2014. „Pre obyvateľov MČ Nad jazerom síce bude znamenať zhoršenie komfortu ich pohybu a dopravy na sídlisku počas prác, iná možnosť ale pri takomto zásahu nie je. Práce na projekte budú rozvrhnuté tak, aby sme ho ukončili v plánovanom termíne a čo najskôr uviedli všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu, “ dodal Juraj Slafkovský.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Najprv veterány, teraz absolútne novinky

20. 06. 2012 admin

Aupark Košice sa na štyri dni premení na autosalón. Vybrané modely Volkswagen, Audi a Škoda budú v od štvrtka 21. júna 2012 do nedele 24. júna 2012 vystavené na celom prízemí nákupno – zábavného centra, ale aj pri Aupark pláži.

Naši návštevníci budú môcť zažiť atmosféru najväčšieho showroomu v Košiciach a vidieť automobilové značky Volkswagen, Audi a Škoda. Zároveň sa môžu zapojiť do súťaže o víkend s Audi R8, Passat Alltrack alebo ŠKODA Citigo„, informovala hovorkyňa Auparku Mária Juritková.

Záujemcovia o spomínané výhry musia vyplniť hraciu kartu, ktorú dostanú priamo v Auparku a vhodiť ju do urny. Výsledky súťaže budú známe v pondelok, 2. júla 2012 a výhercovia budú kontaktovaní telefonicky.

(zdroj:HB Reavis)

Napísané v Aupark Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Fotografie z dňa otvorených dverí na stavbe projektu PANORÁMA

18. 06. 2012 admin

Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

(zdroj: PANORÁMA KOŠICE)

Napísané v Panoráma | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Mestská doprava počas korčuľovania po náhradnej trase

14. 06. 2012 admin

Schéma náhradnej trasy

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcich, že počas druhého ročníka športového podujatia Inline Open, bude pravidelná doprava MHD riešená po náhradnej trase na Kuzmányho ulici. Každú nedeľu v termíne od 17.6. do 30.9., v čase od 14.30 do 17.30 hod., budú spoje autobusových liniek 12, 17 a 36 označené v cestovnom poriadku symbolom *, odklonené cez Kuzmányho ulicu. Zastávky Slovenský rozhlas a Rektorát UPJŠ sú v uvedenom čase zrušené bez náhrady. Dôvodom odklonu uvedených liniek je uzávierka Moyzesovej ulice, ktorú budú počas troch mesiacov v nedeľu využívať korčuliari, cyklisti, skejteri, kolobežkári či bežci.

(zdroj: Dopravný podnik mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Moyzesova sa premení na korčuliarsku trať

14. 06. 2012 admin

In-line korčuliari sa opäť môžu tešiť! V rámci druhého ročníka športového podujatia Inline Open sa budú môcť tri mesiace korčuľovať na jednej z najfrekventovanejších ciest Košíc – Moyzesovej. Každú nedeľu ju na hodinu a pol uzatvoria len pre nich.

Korčuliari, ale aj cyklisti, skejteri, kolobežkári či bežci budú môcť využívať štvorprúdovú ulicu od križovatky pred Domom umenia po križovatku na Bačíkovej ulici. Ideálny povrch a prázdnu ulicu využila minulý rok tisícka detí i dospelých, aj preto sa Mesto Košice rozhodlo, že z podujatia urobí tradíciu. Tento rok sa budú môcť športovo vyžiť v termíne od 17.júna do 30.septembra každú nedeľu od 14.30 hod. do 17.30 hod.

S myšlienkou na prvý ročník tejto športovej udalosti prišiel minulý rok Košičan, spevák a nadšený korčuliar Igor Timko, ktorý ho slávnostným prestrihnutím pásky otvoril s primátorom mesta Košice Richardom Rašim. Spolu s poslancom NR SR Ottom Brixim ho otvoria aj tento rok, 17.6.2012 o 15:00 hod.

Áut v našom meste neustále pribúda, preto som rád, že ľudia využívajú aj iné formy dopravy, ktoré sú ekologické a pomáhajú udržať fyzickú aj psychickú kondíciu človeka. Sám som aktívny športovec, preto som privítal túto myšlienku. Premeniť rušnú a frekventovanú ulicu na raj pre korčuliarov je jeden zo spôsobov, ktorým prispievame k zdravšiemu mestu a zdraviu nás, jeho obyvateľov,“ povedal Richard Raši.

Uzávierka a obchádzka bude vyznačená dopravným značením a zariadením. Pravidelná autobusová doprava MHD bude riešená po náhradnej trase na Kuzmányho ulici.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Deň otvorených dverí na stavbe projektu PANORÁMA

13. 06. 2012 admin

Deň otvorených dverí - PANORÁMA(pre lokalitu kliknite sem)

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí na stavbe projektu PANORÁMA. Práve tu si môžete pozrieť lokalitu a prostredie, v ktorom sa radové domy a Viladomy nachádzajú, ako aj architektonické riešenie celého projektu. Keďže Deň otvorených dverí organizujeme len pár týždňov pred dokončením a odovzdaním jednej z etáp výstavby, ponúkame Vám jedinečnú možnosť pozrieť si jednotlivé domy vo finálnej podobe a byty v štádiu výstavby. Sami posúdite použité materiály a kvalitu stavebných prác. Termín: 16. a 17. júna 2012 (v sobotu 16. 6. 2012 od 13.00 do 18.00 hod, v nedeľu 17. 6. 2012 od 10.00 do 18.00 hod) Miesto: Deň otvorených dverí sa uskutoční na stavbe projektu Panoráma.

Viac informácií o projekte PANORÁMA sa môžeme dozvedieť tu.

(zdroj: PANORÁMA KOŠICE)

Napísané v Panoráma | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Mestská pláž pred Auparkom

12. 06. 2012 admin

Aupark Pláž

V piatok 15.júna 2012 otvorí košický Aupark pláž pre verejnosť. Táto jediná mestská pláž v Košiciach sa bude nachádzať priamo pred nákupno – zábavným centrom na námestí Osloboditeľov a bude otvorená počas celého leta v čase od 9:00 do 21:00 hod.

Priestor pred Auparkom sa stal miestom rôznych podujatí. Po streetbale, veteránoch, legománii a balónovej fieste prichádza košický Aupark s netradičným konceptom – mestskou plážou. „Počas celého leta čaká na návštevníkov Auparku veľa zábavy a oddychu priamo v centre mesta. Už v piatok, 15. júna 2012 začíname programom o 13:00 hod., v ktorom predstavíme kulinársku show s Emer servis, školu tanca s TK Ellegance, jazykovú školu, zumbu s Josém, koncert skupiny Abracadabra a trojhodinový DJ set s Red Bullom“ informovala hovorkyňa Auparku Mária Juritková.

V sobotu, 16. júna 2012 začína program o 13:00 hod. Malí aj veľkí muzikanti si budú môcť vyskúšať hudobné nástroje s Muzikerom, malé deti čakajú tvorivé dielne a maľovanie na tvár. O 18:30 je pripravený koncert skupiny Cha – bud a po ňom vzdušný tanec Katky Raševovej. Program na Aupark pláži pokračuje aj v nedeľu. Už od 10:00 hod. začínajú tvorivé dielne pre deti s OZ Tvorivá dielňa a predajňou Koh-i-noor a po nich nasleduje skúšanie hudobných nástrojov.

Aupark pláž ponúka aj pravidelný program počas celého leta a mnohé atrakcie. „Bude tu možné požičiať si bicykel, korčule, ležadlá a pre najmenších tu budú prichystané detské nafukovacie atrakcie a trampolíny“ informovala hovorkyňa Auparku Mária Juritková.

Pravidelný program Aupark pláže:

 • Pondelok až piatok – kurzy jazykových škôl
 • Utorok, štvrtok a piatok – ozdobné techniky v spolupráci s predajňou Da Vinci
 • Utorok a štvrtok – podvečerné hodiny zumby
 • Štvrtok – kulinárske večery s Emer servis
 • Piatok, sobota, nedeľa – autorské čítanie, koncerty, základy salsy, argentínskeho tanga a iných spoločenských tancov s TK Ellegance pre malých aj veľkých, vzdušný tanec, jóga a chodúľové workshopy s Katkou Raševovou, tvorivé dielne s Východoslovenskou galériou a Koh – i – noor, burza kníh a mnohé ďalšie.

(zdroj:HB Reavis)

Napísané v Aupark Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Šafranová záhrada

04. 06. 2012 admin

Miesto: Skladná ulica
Investor: SAFRAN SLOVAKIA, a.s.
Počet bytov: 74
Začiatok predaja bytov: 03.2012
Začiatok výstavby: 05.2012
Termín ukončenia výstavby: 10.2013
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Obytný projekt Šafranová záhrada predstavuje originálne bývanie v parku v centre Košíc. Projekt ponúka 74 nových tehlových bytov, vlastné podzemné parkovanie, občiansku vybavenosť, dostupnosť verejnou dopravou a bezprostredný kontakt s kultúrou.

Spoločnosť SAFRAN SLOVAKIA, a.s., odkúpil začiatkom roku 2010 pozemky a stavby v jednej z najlepších lokalít v historickom parku v centre Košíc za účelom realizácie rezidenčného projektu. V priebehu roku 2011 získal projekt Šafránová Záhrada právoplatné územné rozhodnutie a začali sa práce na projekte pre stavebné povolenie.

Projekt Šafránová Záhrada je umiestnený do historického parku bývalých kasární Kapitána Jaroša v centre mesta Košice, iba 5 minút chôdze od Hlavnej ulice.Súčasťou tohto parku je aj niekoľko budov vo vlastníctve mesta Košice, ktorých rekonštrukcia s rozpočtom cca. 15 mil. EUR a následné využite pre kultúrne účely predstavuje jeden z hlavných programových bodov projektu Košice – Európske Hlavné Mesto Kultúry 2013 (EHMK 2013). Park je v súčasnosti pre verejnosť uzavretý, k jeho otvoreniu dôjde po ukončení prác na projekte Šafránovej Záhrady a EHMK 2013 na jeseň roku 2013. Bývanie v parku, no zároveň v bezprostrednej blízkosti centra mesta, bude hlavným benefitom pre zákazníkov a teda najväčšou konkurenčnou výhodou projektu.

Názov projektu Šafránová Záhrada vychádza z historického názvu tejto lokality – až do roku 1895 sa tu nachádzali rozsiahle lúky s rovnakým názvom, ktoré boli postupne zastavané.

Blízkosť centra iba 5 min chôdze
Blízkosť autom na hlavné ťahy a výpadovky z mesta

Infraštruktúra:

 • Univerzitná nemocnica Lujza Pasteura na Rastislavovej ulici
 • Lekáreň v areály nemocnice
 • Základná škola Staničná, Požiarnická
 • Škôlka v blízkosti na Turgenevovej, Smetanova11
 • Pošta v objekte Astória
 • Obchodné centrá Aupark, Astória, Dargov

Zastavanosť

Nízky počet bytov na jeden vchod, v priemere iba 19, ale aj celkovo v projekte 74 zaručujú ideálny komfort bývania.
Okolitá zastavanosť: v územnom pláne už nie je miesto na novú zástavbu

Technické prevedenie

Vďaka technickému riešeniu projektu, použitiu klasických tehál na obvodových plášťoch, izolácii fasády z minerálnej vlny, systému dvojitej fasády a tepelno-izolačnej vlastnosti okien plánujeme dosiahnuť energetické zaradenie B. Toto zaradenie je iba o stupeň nižšie od energeticky pasívneho domu (na ktorý by boli ale samozrejme oveľa vyššie investičné náklady, čo by sa premietlo aj vo finálnej cene pre zákazníka). Toto energetické zaradenie, v spojení so systémom vykurovania bude mať samozrejme veľmi pozitívny vplyv na následné energetické náklady klienta.
Navyše vlastná regulácia v byte, centrálny dodávateľ tepla (TEHO) zväčšujú komfort bývania v porovnaní s konkurenciou.
Individuálna výmenička (bytová stanica) dodáva vodu pre vykurovacie telesá aj TUV. Stanica reguluje výkon kúrenia tak, že riadiaci systém sníma teplotu v referenčnej miestnosti. Podľa nastaveného režimu riadiaci systém ovláda regulačný ventil, ktorý ovláda zmiešavací pomer. Vykurovacia voda o požadovanej teplote potom prúdi do radiátorov. Samostatné ovládanie teploty zaručuje maximálny komfort z hľadiska užívateľského ale aj ekonomického. Navyše, všetky média, t.j. spotrebovaná tepelná energia a studená voda, sú merané priamo v šachte na chodbe pred daným bytom!

Bezpečnosť

V objekte sa pripravuje kamerový systém v garáži a vo vnútri v spoločných priestoroch, magnetické kľúče na vstup, špeciálny vstup s kľúčom pre poštára.

Parkovanie

Vstup suchou nohou z parkoviska až do bytu, nie je nutná zimná starostlivosť o auto ako čistenie snehu a oškrabávanie okien. Garáž je uzatvárateľná centrálnou bránou nachádzajúcou sa na západnej strane a ovládaná diaľkovým ovládaním. Pre bezpečnosť zákazníkov, ale aj automobilov je garáž 24 hodín denne monitorovaná kamerovým systémom. Výška vjazdu do garáže bude 2,30 m , vhodné aj pre vjazd vyšších áut s nosičom na lyže, alebo nižších áut aj s bicyklom . Výťahy priamo z podzemného parkovania až k bytom. Parkovanie je odvetrané a jeho súčasťou sú aj miesta pre invalidov.

Sklad rovno za parkovacím miestom

Súčasťou každého parkovacieho miesta je aj príručný sklad kde je priamo z auta možné odložiť lyže, bicykle bez náročného nosenia ďalej.

 

Šafranová záhrada Košice - lokalita Šafranová záhrada Košice
Šafranová záhrada Košice Šafranová záhrada Košice
Šafranová záhrada Košice Šafranová záhrada Košice

(zdroj: SAFRAN SLOVAKIA, a.s.)

Napísané v Šafranová záhrada | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »