- reklama -

- reklama -
 

BC Ipeľská

24. 02. 2011 admin

Miesto: Ipeľská ulica
Počet nadzemných podlaží: 2, 4, 6
Podlahová plocha nebytových priestorov: 4,545 m²
Plocha terasy: 582 m²
Počet vonkajších parkovacích miest: 25
Počet parkovacích miest v garáži: 98
Počet nových pracovných miest: 300
Predpokladaný začiatok výstavby: 3Q.2011
Predpokladané ukončenie výstavby: 12.2012
Celkové náklady: 7 milliónov €
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Väčšie obrázky: tu v galérii

Dispozičné, architektonické a technické riešenie

Objekt má nepravidelný pôdorys a je riešený v troch výškových úrovniach (6, 4 a 2 nadzemné podlažia) s dvoma podzemnými podlažiami venovanými parkovaniu osobných vozidiel. Objekt v prízemí i v 2NP je venovaný komerčným prevádzkam (obchod, služby). Ostatné podlažia sú riešené ako administratívne priestory s variabilnou veľkosťou administratívnych jednotiek. Objekt má dve komunikačné jadrá, ktoré okrem schodísk sú vybavené výťahmi.

V prízemí objektu sú okrem vstupných priestorov umiestnené tri komerčné prenajímateľné plochy obchodu a služieb, kde jedna z nich je prevádzka baru-cafe umiestnená vo väzbe na vstupné priestory administratívnych prevádzok, ktoré obsahujú spoločnú recepciu vstupu, hygienické zázemie návštevníkov a komunikačné jadro objektu. V juhovýchodnom priečelí je umiestnený v 1NP i vjazd do podzemného parkingu.

V objekte sú k dispozícii na užívanie, prenájom alebo kúpu:

 • Nebytové priestory pre administratívu, obchod a služby s čistou podlahovou plochou (bez spoločných priestorov, múrov a priečok) 4.545 m², vrátane 290 m² „súkromných“ terás. Výmery týchto komerčných „čistých“ podlahových plôch podľa jednotlivých poschodí: 1NP 750 m², 2NP 1.035 m², 3NP 1.080 m², 4NP 880 m², 5NP 420 m², 6NP 380 m².
 • Garážové parkovacie miesta v PP: 98
 • Vonkajšie parkovacie miesta: 25

Pre budúcich užívateľov je atraktívnou veľká terasa 582 m², ktorá je súčasťou spoločných priestorov.

 

BC Ipeľská - lokalita BC Ipeľská - vizualizácia
BC Ipeľská - vizualizácia BC Ipeľská - vizualizácia
BC Ipeľská - vizualizácia BC Ipeľská - vizualizácia

(zdroj: Ing. Henrich Kuchár, IQS, s.r.o.)

Napísané v BC Ipeľská | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Zrýchlený videozáznam o transfere muriva – Aupark

18. 02. 2011 admin

[flashvideo file=video/TransferMuriva_002.flv /]

 

Napísané v Aupark Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Zrýchlený videozáznam o výstavbe Auparku

17. 02. 2011 admin

[flashvideo file=video/AuparkKosice_001.flv /]

 

Napísané v Aupark Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Aktuálny stav výstavby Auparku

16. 02. 2011 admin

Miesto: Námestie Osloboditeľov
Počet nadzemných podlaží pre kancelárie: 11
Prenajímateľná plocha maloobchodu: 34,000 m²
Prenajímateľná plocha kancelárií: 11,900 m²
Počet prevádzok: 161
Počet parkovacích miest v parkovacom dome: 1100
Počet nových pracovných miest: 800
Začiatok výstavby: 01.2010
Začiatok hrubej spodnej stavby: 05.2010
Začiatok hrubej hornej stavby: 12.2010
Plánované ukončenie výstavby komunikácie: 03.2011
Plánované ukončenie výstavby centra: 4Q.2011
Celkové náklady: 93 milliónov € ( 2,8 mld. Sk )
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Aktuálny stav

S výkopovými prácami za začalo vo februári 2010. K dnešnému dňu bolo zrealizované:

 • rekonštrukcia a prekládky inžinierskych sietí
 • úplný archeologický prieskum
 • transfer fragmentov citadely v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
 • rekonštrukcia križovatky Palackého – Jantárova, Protifašistických bojovníkov – Štúrova a časť križovatky Južná trieda – Štúrova, vrátane príslušnej cestnej svetelnej signalizácie
 • zhotovenie hrubej stavby – železobetónový skelet
 • V najbližších mesiacoch sa začne s inštaláciou fasády a budú prebiehať práce interiéri. Zároveň sa bude pokračovať v realizácii verejnej komunikácie.

   
  Stavebné práce počas MS v hokeji a pozitíva nového dopravného riešenia

  Do konania majstrovstiev sveta by mala byť ukončená železobetónová konštrukcia v prevažnej časti stavby, hrubé stavebné práce budú prebiehať iba pri výstavbe Tower-u. Práce na využívaných komunikáciách prebiehať nebudú. Po realizácii nového dopravného riešenia sa priepustnosť križovatiek ako aj Štúrovej ulice zvýši o cca 30 %. Výstavbou novej cestnej svetelnej signalizácie bude možné plnohodnotne riešiť koordináciu križovatiek. Inštalovaním novej svetelnej signalizácie s LED svietidlami sa viditeľnosť semaforov zvýši o 200 metrov. Nové dopravné riešenie preferuje MHD, pre autobusy a trolejbusy je vytvorený samostatný jazdný pruh. Pri McDonald’s je vybudovaná nová zastávka MHD, zastávky MHD a električkové ostrovčeky sa vybudujú nanovo.

  Citadela

  • Archeologickým výskumom na ploche staveniska areálu, nadväzujúcim na zisťovací výskum v roku 2008 až 2010, bolo odkryté približne 130 m dlhé murivo časti citadely, budovanej v rokoch 1671-1676 podľa projektu a za vedenia cisárskeho fortifikačného inžiniera J. L. de Sicha. Archeologický nález predstavoval čiastočne zachované fragmenty archeologických článkov, a to konkrétne priekopy a kamenného múru, ktorý bol súčasťou kurtiny a líca bastiónu Leopold.

  • V zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu sa realizoval v dňoch 22.6.2010 – 2.7.2010 transfer muriva zo stavebnej jamy na dočasnú skládku. Celková hmotnosť transferovaného muriva bola približne 1 100 ton. Následne prebehol v mesiacoch september 2010 až január 2011 spätný transfer fragmentov muriva „in situ“ do objektu NZC AUPARK to jest do pôvodných súradníc (cca 30 % muriva), resp. na ďalšie miesta určené Krajským pamiatkovým úradom na južnú stranu námestia.

  • Celý nález bol naskenovaný 3D technológiou, čo bude následne využité v rámci prezentácie nálezu verejnosti. K nálezu bude spracovaný informačný systém, ktorý populárnou formou priblíži citadelu verejnosti. Zachované a významné archeologické fragmenty, ako napríklad odtokové žľaby budú súčasťou interiérovej prezentácie. Náklady na archeologický výskum a transfer muriva dosiahli približne 500 000 Eur. Ďalšie náklady rádovo vo výške niekoľko desiatok tisíc eur si vyžiada realizácia archeologickej prezentácie a informačného systému.

  •  
   Výsadba náhradnej zelene

   Realizácia rekonštrukcie komunikácie – Štúrova – Palackého v zmysle platného územného plánu si vyžiadala aj výrub časti drevín.

   Koncom roku 2009 bola v zmysle právoplatného rozhodnutia uskutočnená prvá fáza výrubu drevín vo východnej časti Senného trhu a na ulici Štúrovej v mieste zastávok MHD. Celkovo bolo v tejto fáze odstránených 109 stromov. Naša spoločnosť v novembri 2010 realizovala prvú etapu náhradnej výsadby na Južnej triede v počte 160 stromov. Ide o dub stĺpovitý letný a višňu pílkatú – sakura.

   V nasledujúcich dňoch sa bude realizovať zvyšná časť výrubu v počte 26 stromov v okolí Pamätníka neznámeho vojaka, čo súvisí s realizáciou výstavby verejnej komunikácie. Namiesto nich naša spoločnosť vysadí ďalšie stromy, celkovo bude vysadených 323 kusov drevín.

   Nájomné kontrakty

   K dnešnému dňu je pod kontraktom viac ako 50 % nájomnej plochy. V Auparke budete môcť nájsť aj obchody: Panta Rhei, Billa, Apple, AllToys, Nike, ExiSport, Calzedonia…

    

   Aupark Košice Aupark Košice
   Aupark Košice Aupark Košice
   Aupark Košice Aupark Košice
   Aupark Košice Aupark Košice

   (zdroj: Tlačová konferencia HB Reavis)

Napísané v Aupark Košice | 7 komentárov »

Bytové domy Malá Ida – Panský les

09. 02. 2011 admin

Miesto: Malá Ida
Počet bytových domov: 8
Počet bytov : 24
Rozloha bytov: 155,47 m², 160,26 m², 225,68 m²
Začiatok výstavby: 03.2008
Ukončenie výstavby: 09.2010
Diskusia o objekte: tu na našom fóre
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Lokalita „Panský les“, do ktorej je komplex bytových domov osadený sa nachádza v severo-východnej časti obce Malá Ida. Svojou polohou v tichom prostredí je predurčená na pokojné bývanie, ktoré stále viac vyhľadávajú Košičania so záujmom o pokojný život vidieckeho charakteru, situované v blízkosti krajského mesta Košice a komplexnej vybavenosti.

Byt na 1.NP má celkovú úžitkovú plochu 160,26 m², je prístupný zo spoločnej chodby. Pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne s jedálenským kútom, komory, štyroch izieb a dvoch kúpeľní. Obytné miestnosti bytu sú orientované na západnú stranu do záhradky o ploche cca 197 m², ktorá prislúcha k bytu. Súčasťou záhradky je dláždená terasa o ploche 37,9 m². Byt je riešený na teréne, bez prekážok, preto je bezproblémový aj pre imobilných klientov.

Byt na 2.NP má celkovú úžitkovú plochu 225,68 m², je prístupný zo spoločného schodiskového priestoru. Pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne s jedálenským kútom, komory, šatníka, štyroch izieb a dvoch kúpeľní. Rozsiahla obývačka je presklená po celej východnej aj západnej strane a je z nej prístup na terasu, dve izby sú orientované na južnú stranu, jedna na západnú. K bytu prislúcha terasa o výmere 74,10 m².

Byt na 3.NP má celkovú úžitkovú plochu 155,47 m², je prístupný zo spoločného schodiskového priestoru. Pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne s jedálenským kútom, komory, štyroch izieb a dvoch kúpeľní. Obývačka je orientovaná na západnú terasu a je z nej prístup aj na východnú terasu bytu. Kuchyňa je orientovaná na južnú stranu, s prístupom na západnú terasu, tri izby sú orientované na východnú stranu. K bytu prislúchajú dve terasy o celkovej výmere 77,89 m².

 

Bytové domy Malá Ida - lokalita Bytové domy Malá Ida - vizualizácia
Bytové domy Malá Ida - vizualizácia Bytové domy Malá Ida - vizualizácia
Bytové domy Malá Ida - vizualizácia Bytové domy Malá Ida - vizualizácia
Bytové domy Malá Ida - vizualizácia Bytové domy Malá Ida

(zdroj: BPC Trade s.r.o.)

Napísané v Bytové domy Malá Ida | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »