- reklama -

- reklama -
 

Od Nového roka sa mení tarifa MHD

24. 12. 2012 admin

Od januára 2013 sa mení tarifa Dopravného podniku mesta Košice pre mestskú hromadnú dopravu. Znamená to, že sa bude meniť cena lístkov. Počas januára 2013 bude platiť prechodné obdobie. Staré cestové lístky budú platné do konca januára 2013.

Od 2.1. do 31.1.2013 bude platiť prechodné obdobie. Počas neho občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí vlastnia BČK vydanú DPMK preukazujú nárok na bezplatnú prepravu starou kartou do vybavenia osobitnej karty v priebehu januára. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí nevlastnia BČK vydanú DPMK majú na základe platného OP nárok len na zľavnenú prepravu. Pre preukázanie nároku na bezplatnú prepravu si treba vybaviť kartu vydanú DPMK.

Do konca januára 2013 je možné použiť staré cestovné lístky aj formou skladby lístkov ako náhradu za cestovný lístok určený novou tarifou. Cena však nesmie byť nižšia. Staré cestovné lístky zakúpené na predajných miestach, nie z automatu, je možné vymeniť počas pracovných dní na Predajnom mieste na Rooseveltovej č. 3 od 7.00 do 18.30 hod. a tiež v Stánku dopravného podniku na Námestí Osloboditeľov v čase 6.45 – 11.40 hod. a 12.35 – 18.15 hod.. Predplatné cestovné lístky na dlhšie obdobie, teda na 30, 90 a 180 dní, platia po celú dobu predplatného obdobia. Dopravný podnik mesta Košice odporúča cestujúcej verejnosti nerobiť si zásoby lístkov a použiť ich do konca roka 2012 aj formou skladby v cene platného cestovného lístka.

Dopravný podnik upozorňuje obyvateľov cestujúcich prostriedkami MHD, že od januára 2013 (1.1.2013) dochádza k zmene tarify pre mestskú hromadnú dopravu. Štvorzastávkový lístok je neprestupný, neplatí pre nočný spoj, na zrýchlených spojoch a spojoch označených „R“ . Ostatné lístky sú prestupné po celú dobu ich časovej platnosti.

Základné cestovné lístky (cena v EUR s DPH):

Typ a cena základný zľavnený
4 zast. 0,50 0,25 (neprestupný lístok)
30 min. 0,60 0,30
60 min. 0,70 0,35
24 hod. 3,20 1,60
7 dní 10,20 5,10
30 dní 20 10
90 dní 53 26,50
180 dní 100

Ostatné typy cestovných lístkov:

Batožina 0,60 platnosť 60 min.
SMS CL 0,80 platnosť 60 min.
CL zakúpený u vodiča (doplnkový predaj) 1,00 platnosť 60 min. platí aj na nočný spoj
nočný spoj 1,00 platnosť 60 min. (možnosť zakúpiť len v automate a kartou vo vozidle)

Pre študentov sa zavádzaním mestskej karty nič nemení

Od nového roka sa v Košiciach zavádza mestská karta. Ide o kartu v karte, ktorá v sebe obsahuje dopravný modul a ďalšie výhody v podobe zliav. Pre študentov sa jej zavádzaním nič nemení. Pokiaľ však chcú využívať zľavy, ktoré ponúka mestská karta, môžu si ju zakúpiť.

Študenti, ktorí vlastnia BČK vydanú školou, vysokou alebo strednou, ktorá je členom systému EMBASE, môžu túto kartu aj naďalej používať na dopravné účely. V ich prípade sa nič nemení. Tieto karty totiž budú fungovať aj v novom systéme. Využívať sa dajú ako elektronická peňaženka a aj ako predplatný cestovný lístok. Mestskú karty si môžu zakúpiť v prípade, ak by mali záujem o zľavy, ktoré ponúka.

Pokiaľ študent používa na dopravné účely starú bezkontaktnú čipovú kartu prvej generácie, platia pre neho rovnaké podmienky ako v prípade ostatných vlastníkov starých kariet.

Stredné školy Košického kraja a vysoké školy v SR, ktoré vydávajú svojim študentom preukazy v podobe BČK s čipom typu EMCARD sú uvedené na internetovej stránke www.emcard.sk.

(zdroj: Tlačová správa – DPMK)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Mestská karta ponúkne Košičanom a turistom viac zliav a výhod

13. 12. 2012 admin

 

Návrh mestskej karty Košice Návrh mestskej karty Košice

 

Pohodlnejšie cestovanie mestskou hromadnou dopravou, lacnejšie vstupy do mestských múzeí, galérií, ZOO, knižníc a ďalších mestských inštitúcií ponúkne nová mestská karta mesta Košice. Mesto ju spolu s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) začne vydávať od 1.januára 2013.

Mestská čipová karta sa osvedčila už vo viacerých väčších slovenských mestách, preto sa ju rozhodli svojim obyvateľom ponúknuť aj Košice. Karta umožní jej držiteľom cestovanie v dopravných prostriedkoch MHD v Košiciach a prináša súčasne zľavy na niektoré služby a tovary poskytované mestskými podnikmi.

„Mestská karta ozdraví nie len fungovanie dopravných kariet mestskej hromadnej dopravy, no pomôže obyvateľom zjednodušiť ich každodenný život a umožní im, prostredníctvom rôznych aplikácií, pohodlnejšie využívať služby mesta. Zľavy ponúkajú mestské podniky a Košičania si budú môcť vybrať, či využijú zľavu napríklad na odber dreva z Mestských lesov, kúpu rastlín z ponuky Správy mestskej zelene alebo návštevu ZOO so zaujímavým programom,“ hovorí viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová.

Základom pre zavedenie mestskej karty, ktorá vo všetkých mestách ponúka najmä dopravnú aplikáciu, je vynovenie (upgrade) systému kariet a technológií v DPMK. Kvôli tomuto produktu preto prechádza podnik zo súčasných dopravných kariet technologického typu Mifare Standard na multifunkčné karty typu Mifare DesFire. Nové karty budú mať vyššiu pamäťovú kapacitu a najmä vyšší bezpečnostný štandard. Od novembra 2012 v tejto súvislosti DPMK vymieňa aj existujúce palubné počítače a čítačky.

„Výmena technologických zariadení by mala byť ukončená do konca roka 2012. Upgrade odbavovacieho systému užívateľom mestskej karty rozšíri dobíjanie cez internet o elektronickú peňaženku a kontrolu vkladu mesačného lístka na čítačkách,“ vymenúva výhody Martin Jaš, riaditeľ ekonomiky DPMK.

Vynovený technologický systém a karty budú uvedené do pilotnej prevádzky 1.januára 2013. Aby bol prechod z pôvodného na nový systém plynulý, budú počas januára 2013 paralelne fungovať obe. Najneskôr do 1.februára 2013 bude funkčný už len nový odbavovací systém.

Mestská karta je produktom Mesta Košice, jej vydávaním, distribúciou a správou je poverený DPMK. O vydanie mestskej karty môže požiadať každý občan s trvalým pobytom v SR. Cena jednej mestskej karty je 6.80€ a jej životnosť je 3 roky. Upgrade odbavovacieho systému DPMK bude stáť 500 tis.€ a financovať ho bude DPMK.

Návštevníkom mesta alebo regiónu, ktorí by chceli využívať počas svojho pobytu výhody systému mestskej karty, bude mesto ponúkať aj Košickú turistickú kartu. Karta bude vydávaná za poplatok, alebo ako súčasť pobytového balíka pri ubytovaní sa v meste u partnerov projektu. Plánované spustenie turistickej karty je na začiatku letnej turistickej sezóny 2013.

Zmeny v DPMK v súvislosti s mestskou kartou

Od 2.1.2013 sa v Dopravnom podniku začne vydávať nová bezkontaktná čipová karta druhej generácie (BČK) s trojročnou platnosťou. Oproti súčasnej BČK má vyššiu pamäťovú kapacitu a vyšší bezpečnostný štandard.

V súvislosti so zavedením mestskej karty prebieha od novembra 2012 proces upgrade odbavovacieho systému, ktorý využíva košický Dopravný podnik. Zahŕňa v sebe výmenu existujúcich palubných počítačov a upgrade čítačiek o SAM modul. Výmena technologických zariadení by mala byť ukončená do konca roka 2012. Upgrade odbavovacieho systému užívateľom mestskej karty rozšíri dobíjanie cez internet o elektronickú peňaženku a kontrolu vkladu mesačného lístka na čítačkách. Naďalej umožní akceptáciu kariet dopravcov v regióne a na Slovensku, zapojenie univerzitných študentských kariet do dopravy a postupné zapojenie aj stredoškolských kariet. K 20. novembru 2012 bolo v systéme aktívnych 98 000 kariet vydaných Dopravným podnikom a používa sa aj ďalších asi 60 000, ktoré boli vydané inými subjektmi.

Košický dopravný podnik začne s predajom a plošnou výmenou starých kariet za nové od januára 2013. Mestská karta bude vyrábaná formou potlače fotografie na jedinom predajnom mieste Dopravného podniku na Bardejovskej č. 6. Bude vo formáte bežnej karty a predstavuje nosič údajov, ktoré budú na nej nielen vytlačené, ale aj zapísané v čipe. Pri výmene kariet bude platiť, že pokiaľ má stará karta životnosť do jedného roka, jej majiteľ zaplatí za vydanie mestskej karty poplatok vo výške 2,00 EUR. Ak bude mať stará karta životnosť do dvoch rokov, poplatok predstavuje 4,60 EUR. Pokiaľ bude životnosť starej karty viac ako dva roky, jej majiteľ musí zaplatiť poplatok v plnej výške 6,80 EUR. Rovnako bude stáť aj vydanie mestskej karty. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí vlastnia BČK vydanú Dopravným podnikom, môžu nárok na bezplatnú prepravu preukázať starou kartou do vybavenia osobitnej karty do 30. januára 2013. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí nevlastnia kartu vydanú DPMK, až do vybavenia novej osobitnej karty majú nárok na zľavnenú prepravu, po preukázaní sa platným OP.

Pre výmenu starej karty, ale aj vydanie novej, je nutná osobná účasť, keďže priamo na mieste sa budú žiadatelia fotografovať. Od tohto momentu bude karta vydaná o 14 dní. Pre overenie osobných údajov si treba doniesť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list (v prípade maloletých), ZŤP preukaz, u žiakov potvrdenie zo školy, výmer o starobnom dôchodku či výsluhovom, u invalidov potvrdenie o sociálnom poistení s poklesom miery schopnosti pracovať nad 71 percent vrátane v zmysle platnej Tarify DPMK, a. s. Žiadanku pre vydanie mestskej karty bude vyplňovať zamestnanec Dopravného podniku a žiadateľ svojim podpisom potvrdí správnosť údajov. Kartu bude možné prevziať na základe predloženého platného občianskeho preukazu preberajúcej osoby a vlastným podpisom, kartu je možne prevziať aj iným osobám.

Výmena starých kariet za novú mestskú bude možná do 30. júna 2014. Po tomto termíne budú všetky staré karty zablokované pre ďalšie používanie. Znamená to, že od tohto dňa budú platiť už len nové mestské karty.

Sumár zľiav

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE:

– Zľava 10% v autoumývacom centre na Bardejovskej ulici

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE:

– Zľava 10% na nákup rastlinného materiálu
– Vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii sadových úprav (súkromné záhrady) ZDARMA
– Ročná údržba zrealizovaného projektu ZDARMA

SPRÁVA MAJETKU MESTA KOŠICE:

– Zľava 10% na vstup do Archeologického múzea na Dolnej bráne
– Zľava 30% na prenájom Hádzanárskej haly (PO 07.00 hod.-15.00 hod. a UT-PIA 12.00 hod.-15.00 hod.)

ZOO KOŠICE:

– Zľava 15% na Noc v ZOO v termíne od 1.6. do 30.9.
– Zľava 20% na Offroad jazdu po ZOO so sprievodcom v termíne od 1.5. do 31.10.
– Zľava 20% na Večerný peší okruh so sprievodcom v termíne od 1.5. do 31.10.

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE:

– Internetové služby v 6 mimoškolských pobočkách v Košiciach ZDARMA

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM MESTA KOŠICE:

– Zľava 20% na psychoterapiu za každých 45 min. 3x/rok
– Zľava 20% na prvovyšetrenie alebo konkrétne sedenie u psychológa, psychiatra alebo pedopsychiatra (45 min.), 1x /rok
– Zľava 20% na psychologické vyšetrenie intelektu, osobnosti, pamäti a iné parciálne vyšetrenie za každý test zvlášť (s posudkom)
– Zľava 20% na komplexné psychologické vyšetrenie (s posudkom), 1x/rok
– Zľava 20% na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva, 1x/rok
– Zľava 20% na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS, 1x/rok

MESTSKÉ LESY KOŠICE:

– Zľava 10% na odber štiepaného palivového dreva – nepaletizované – tvrdé listnaté min. odber 1prm (priestorový meter), max. odber 30 prm, predaj na celé prm, od 1.2 do 30.6.
– Zľava 20% na vianočné stromčeky, 1 ks

KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013:

– Zľava 20% na 13 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované v Kasárňach/kulturpark
– Zľava 20% na 5 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované v Kunsthalle/Hale umenia
– Zľava 20% na 10 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované vo výmenníkoch (projekt SPOTs)

(zdroj: Tlačová správa – Mesta Košice a DPMK)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »