- reklama -

- reklama -
 

Národné tréningové centrum Košice (overovacia štúdia)

15.01.2021 admin. Napísané v Národné tréningové centrum | 2 komentáre »

Miesto: Popradská ulica
Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

Základná funkcia je tréningové zariadenie vrcholového športu miestneho a regionálneho charakteru. Iniciátorom výstavby je Slovenský tenisový zväz. Užívateľom bude NTC Košice, a.s.

Jedná sa o športovo-rekreačné centrum, ktoré bude poskytovať priestory hlavne pre tréningový a súťažný tenis, ako pre profesionálnych špičkových hráčov, tak aj pre dorastajúce tenisové talenty. Zariadenie obsahuje ďalšie súvisiace funkcie, ktoré umožnia kondičnú prípravu hráčov, ich relaxáciu, ale aj širšie športovo-relaxačné a oddychové funkcie prístupné pre širokú verejnosť. Zariadenie obsahuje aj ďalšie doplnkové funkcie vybavenostného charakteru ako je bufet, reštaurácia, fitnes centrum, servis a predaj športových potrieb, rehabilitačné stredisko, administratívu a nevyhnutné technické vybavenie.

V okolí pozemku sa na západnej a južnej strane nachádza prevažne malopodlažná bytová zástavba na uliciach Brnenská a Jihlavská. Na severnej strane sa nachádza pás zmiešaného územia vybavenosti, ako je administratíva šport a bývanie v bytových domoch. Tu sa nachádza športové zariadenie Tenisový klub Mladosť. Na východnej strane pozdĺž Popradskej ulice sa nachádza ďalšie ihrisko, ľahkoatletický ovál ako súčasť školy Kežmarská a bývanie v bytových domoch na Kežmarskej ulici.

Stavebný pozemok obsahuje budovy, ktoré tvoria zastavanú plochu a vonkajšie plochy, ktoré dotvárajú areál. Ústredným objektom areálu je tenisová hala a prevádzková budova. Prevádzková budova je predstavaná pred halu zo strany Popradskej ulice. Budovy sú prevádzkovo prepojené. Vonkajšie plochy areálu tvoria ihriská, zeleň a plochy dopravnej obsluhy.

Stavba svojou hlavnou fasádou ovláda verejnú časť priestorov na Popradskej ulici a dopĺňa uličnú zástavbu Verejnú časť ktorá je prístupná bez obmedzenia tvorí niekoľko kontinuálnych priestorov ako je nástupný priestor medzi komunikáciou s peším chodníkom a objektom. Tu sa jedná sa o plochy nástupné, hlavného parkoviska. Priestoru dominujú predstavané schody hlavného nástupu, a líniová zelená alej.

Sekundárny verejný priestor tvoria plochy prístupov k objektom občianskej vybavenosti a bývaniu na severnej strane areálu. Priestor vypĺňa hlavne plocha parkoviska so zelenou alejou a pešie chodníky zabezpečujúce voľný prístup k susediacich objektom. Tretiu časť verejného priestoru tvorí zelená plocha areálu, ktorá je voľne prístupná z úrovne hlavného parkoviska. Táto plocha je ústredným priestorom areálu. Ohraničuje ju terasa reštaurácie, tenisové kurty a zo strany ulice zábradlie oporného múru.

Ostatné plochy areálu sú vnútorné prevádzkové plochy, s kontrolovaným prístupom cez recepciu v 1.NP. Jedná sa o vnútorné plochy budovy a o plochy tenisových ihrísk.

Koncepcia usporiadania je založená na tvorbe dvoch funkčne odlišných hmôt budov. Jedná sa o dve funkčne rozdielne hmoty, ktoré sú architektonicky odlišne pojednané. Hlavná architektonická pozornosť je sústredená na hlavnú fasádu prevádzkovej budovy, ktorá dopĺňa uličnú zástavbu Popradskej ulice. Sem je orientovaný hlavný vstup, ktorý je tektonikou architektúry zvýraznený. Hlavná fasáda vytvára jedinečný charakteristický výraz stavby

Vzhľadom na blízkosť zastávok MHD k navrhovanému zariadeniu NTC, sú ponechané v jestvujúcich polohách. Areál je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou, a to ako autobusmi priamo na Popradskej ulici, tak aj z blízkych zastávok električiek. Na východnej strane areálu sa nachádza jestvujúca obojsmerná autobusová zastávka MHD, ktorá je vzdialená od hlavného vstupu cca 150 m.

Areál je oplotený len čiastočne a to na západnej a južnej strane, kde sa nachádzajú záhrady rodinných domov. Na rozhraní areálu a plôch bývania je osadená železobetónová izolačná stena, do výšky 2 m, ktorá je zároveň nosič vertikálnej zelene. Stena je 2 m vysoká a je od susediacich pozemkov bývania. Oplotenie uzatvára odsuvná brána pre zásobovací vjazd na zadnej strane tenisovej haly. Tenisové kurty sú oplotené vlastným 4m vysokým priehľadným oplotením. Ostatné hranice areálu nie sú oplotené. Vymedzenie tvoria oporné múry a samotné objekty.

 

Národné tréningové centrum Košice - Lokalita Národné tréningové centrum Košice
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia

(zdroj: kosice.sk)


2 komentáre pre príspevok “Národné tréningové centrum Košice (overovacia štúdia)”

  1. szabovladimir napísal:

    fuj kvoli pár papalášom ktorí v okolí maju vily ste obrali košice o reprezentačnu tenisovu halu hanbite sa zrušiť vás

  2. Ďakujem, že ste otvorili NTC. Rada som Vás navštívila v
    DEŇ OTVORENIA. Páčil sa mi celý areál, ako aj vonkajší vzhľad a vybavenie tenisové kurty, hracia záhradka pre deti. Škoda že neprešiel návrh to z časti zastrešiť. Vo vnútri je prekrásna cvičiaca hala, vo vnútri sú aj iné kurty, ako aj toalety na vysokej úrovni /čistota a hygiena na celom areály/. Som rada, že sa tu nachádza ČERVEÝ KRÍŽ, ako aj SBS a príjemná recepcia.
    Ďakujem. S Pozdravom Lenka.

Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |