- reklama -

- reklama -
 

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

20.10.2015 admin. Napísané v MET Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Dĺžka modernizovaných úsekov: 7,170 km
Termín začatia rekonštrukcie: 07.2016
Termín ukončenia rekonštrukcie: 12.2018
Celkove predpokladané výdavky: 76 mil. €

Účelom projektu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických električkových tratiach v meste Košice. Zámer rieši modernizáciu častí električkovej trate v rozsahu modernizácie samotného koľajového zvršku, spodku a v nevyhnutnom rozsah, modernizáciou infraštruktúry súvisiacej s prevádzkou na modernizovaných úsekoch električkovej trate.

Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Jedná sa predovšetkým o úplnú výmenu električkového zvršku a spodku spolu s odvodnením, modernizáciu svetelnej signalizácie, návrh riadenia výhybiek a príprava prenosu informácií na dispečing DPMK, oznamovacie zariadenia a riadenie, úpravy existujúceho osvetlenia križovatky a nástupíšť, elektrický ohrev výhybiek a elektrické ovládanie výhybiek, úpravy na trakčnom vedení, ukoľajnenie trakčných stožiarov a preložky a výhľadové umiestnenie inžinierskych sietí.

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice je súčasťou projektu Košickej Integrovanej koľajovej dopravy a nadväzuje na projekty : „ Modernizácia električkových tratí v meste Košice “ a „ Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice “ Časť z pôvodného rozsahu stavby „Modernizácia električkových tratí v meste Košice“ je riešená v stavbe „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“. S modernizáciou uzlov trate súvisí aj požiadavka na celkovú modernizáciu centrálneho dispečingu, ktorý sa nachádza v areáli DPMK na Bardejovskej ulici v Košiciach. V danej stavbe bude riešená komplexná problematika ovládania a riadenia.

Modernizácia jestvujúcich vybraných úsekov električkovej trate v meste Košice, v mestských častiach Sever, Staré Mesto, Západ, Juh. Na základe požiadavky možnosti samostatnej realizácie jednotlivých električkových tratí bola stavba rozdelená do samostatných ucelených častí stavby (UČS):

  • UČS 08 (2,960 m) Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd – kruhový objazd Moldavská (mimo)
  • UČS 09 (1,380 m) Kruhová križovatka Moldavská
  • UĆS 10 (1,800 m) Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) – križ. Laborecká (mimo)
  • UČS 11 (3,100 m) Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)
  • UČS 12 (1,940 m) Ul. Zimná a B. Němcovej, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo)
  • UČS 13 (360 m) Obratisko Botanická záhrada
  • UČS 14 (2,800 m) Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
  • UČS 15 (1,600 m) Križovatka VSS

Predpokladá sa, že rekonštrukcia jedného UČS bude trvať cca 2 – 3 mesiace.

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 
(zdroj: enviroportal.sk)


 
 

Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |

Populárne Tagy

aupark Aupark Košice Aupark Tower BCK biotepláren Borovicový háj bytový dom byty Cassovar Dominikánske námestie doprava DPMK EcoPoint Galéria Galéria Košice HB Reavis heliport hilton hornád hotel IKEA Kechnec kika Kostolianska cesta košice Košice projekty KVP MHD Nová Terasa Námestie osloboditeľov optima parkovací dom plaváren Polyfunkčné centrum JUH polyfunkčný dom Polyfunkčný objekt ProCare rezidenčné slovan Steel Aréna Tréningová hala Yasmin územný plán Šafranová záhrada Ťahanovce