- reklama -

- reklama -
 

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

20.10.2015 admin. Napísané v MET Košice | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Dĺžka modernizovaných úsekov: 7,170 km
Termín začatia rekonštrukcie: 07.2016
Termín ukončenia rekonštrukcie: 12.2018
Celkove predpokladané výdavky: 76 mil. €

Účelom projektu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických električkových tratiach v meste Košice. Zámer rieši modernizáciu častí električkovej trate v rozsahu modernizácie samotného koľajového zvršku, spodku a v nevyhnutnom rozsah, modernizáciou infraštruktúry súvisiacej s prevádzkou na modernizovaných úsekoch električkovej trate.

Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Jedná sa predovšetkým o úplnú výmenu električkového zvršku a spodku spolu s odvodnením, modernizáciu svetelnej signalizácie, návrh riadenia výhybiek a príprava prenosu informácií na dispečing DPMK, oznamovacie zariadenia a riadenie, úpravy existujúceho osvetlenia križovatky a nástupíšť, elektrický ohrev výhybiek a elektrické ovládanie výhybiek, úpravy na trakčnom vedení, ukoľajnenie trakčných stožiarov a preložky a výhľadové umiestnenie inžinierskych sietí.

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice je súčasťou projektu Košickej Integrovanej koľajovej dopravy a nadväzuje na projekty : „ Modernizácia električkových tratí v meste Košice “ a „ Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice “ Časť z pôvodného rozsahu stavby „Modernizácia električkových tratí v meste Košice“ je riešená v stavbe „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“. S modernizáciou uzlov trate súvisí aj požiadavka na celkovú modernizáciu centrálneho dispečingu, ktorý sa nachádza v areáli DPMK na Bardejovskej ulici v Košiciach. V danej stavbe bude riešená komplexná problematika ovládania a riadenia.

Modernizácia jestvujúcich vybraných úsekov električkovej trate v meste Košice, v mestských častiach Sever, Staré Mesto, Západ, Juh. Na základe požiadavky možnosti samostatnej realizácie jednotlivých električkových tratí bola stavba rozdelená do samostatných ucelených častí stavby (UČS):

  • UČS 08 (2,960 m) Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd – kruhový objazd Moldavská (mimo)
  • UČS 09 (1,380 m) Kruhová križovatka Moldavská
  • UĆS 10 (1,800 m) Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) – križ. Laborecká (mimo)
  • UČS 11 (3,100 m) Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)
  • UČS 12 (1,940 m) Ul. Zimná a B. Němcovej, úsek trate od križ. TIP TOP – obratisko Botanická záhrada (mimo)
  • UČS 13 (360 m) Obratisko Botanická záhrada
  • UČS 14 (2,800 m) Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) – obratisko Havlíčkova (mimo)
  • UČS 15 (1,600 m) Križovatka VSS

Predpokladá sa, že rekonštrukcia jedného UČS bude trvať cca 2 – 3 mesiace.

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice

 
(zdroj: enviroportal.sk)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |