- reklama -

- reklama -
 

Obytný súbor Park Anička

26.06.2014 admin. Napísané v Park Anička | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Miesto: Anička
Počet bytových domov: 3
Počet bytov: 114
Celková podlahová plocha bytov: 13 806 m²
Celková plocha územia: 22 100 m²
Počet podzemných garáží: 104
Celkový počet parkovacích miest: 272
Začiatok výstavby: 05.2015
Ukončenie výstavby: 11.2016
Celkove náklady stavby: 10 mil. €
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B1, B2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I. Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova, Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park. Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotné riešenie územia s pracovným názvom Obytný súbor „Park Anička“ sa nachádza v obvode KE – I. v lokalite mestskej časti Košice – Sever v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti v jeho okrajovom juhovýchodnom rohu. Je v okrajovej polohe pred samotným areálom parku Anička na severnej strane Čermeľského potoka, tvoriacim mestské biocentrum 2. Košíc vytvárajúcim mestskú oddychovú a rekreačnú zónu s areálom „Ryba“ s vodnou plochou a športovými plochami: kúpalisko, tenis, futbal či detské ihriská. Samotné riešenéúzemie je vymedzené z východu a juhu komunikáciou na ulici Pod šiancom pričom z juhu je táto komunikácia paralelná s ulicou Hlinková. Na západnej strane je areál ohraničený pásom jednopodlažných garáži a dvojpodlažnými objektmi občianskeho vybavenia – bývalých bytoviek, popri komunikácii na Vodárenskej ulici, na ktorú sa na juhozápadnom rohu dopravne napája areál z ulice Pod šiancom. Zo severu je areál ohraničený vnútroareálovou komunikáciou areálu vodárenskej spoločnosti ktorá je pokračovaním Vodárenskej ulice a ktorá v areáli končí pred Čermeľským potokom ohraničujúci územie v severovýchodnom rohu. V súčasnosti je celý areál oplotený bez možnosti prístupu verejnosti. Podľa aktuálneho ÚPN – HSA Košice je daná základná plocha vyčlenená v návrhu ako – obytná plocha viacpodlažnej zástavby s dodatkovou funkciou pre občianske vybavenie a zariadenia výroby, skladov s navrhovaným pásom verejnej zelene z východnej strany územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane k parku Anička.

Posudzovaná stavba pozostáva z týchto objektov:

  • Objekt A – bytový dom – 1.PP + 7.NP
  • Objekt B1 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
  • Objekt B2-B3 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
  • Objekt C – obchodné služby a administratíva – 1.NP + 3.NP
  • Objekt D – altány a park

 

Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice
Obytný súbor Park Anička - lokalita Situácia stavby - Obytný súbor Park Anička Košice
Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice Zastavovacia situácia - Obytný súbor Park Anička Košice

(zdroj: enviroportal.sk)


Komentár pre príspevok “Obytný súbor Park Anička”

  1. diczhaziova denisa napísal:

    Zasa ide o cisty kseft,smeru….vsetko je prepojene Rasi,Hreha,Marusin,Makara…ludia preberte sa konecne….

Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |