- reklama -

- reklama -
 

Mestská karta ponúkne Košičanom a turistom viac zliav a výhod

13.12.2012 admin. Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

 

Návrh mestskej karty Košice Návrh mestskej karty Košice

 

Pohodlnejšie cestovanie mestskou hromadnou dopravou, lacnejšie vstupy do mestských múzeí, galérií, ZOO, knižníc a ďalších mestských inštitúcií ponúkne nová mestská karta mesta Košice. Mesto ju spolu s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) začne vydávať od 1.januára 2013.

Mestská čipová karta sa osvedčila už vo viacerých väčších slovenských mestách, preto sa ju rozhodli svojim obyvateľom ponúknuť aj Košice. Karta umožní jej držiteľom cestovanie v dopravných prostriedkoch MHD v Košiciach a prináša súčasne zľavy na niektoré služby a tovary poskytované mestskými podnikmi.

„Mestská karta ozdraví nie len fungovanie dopravných kariet mestskej hromadnej dopravy, no pomôže obyvateľom zjednodušiť ich každodenný život a umožní im, prostredníctvom rôznych aplikácií, pohodlnejšie využívať služby mesta. Zľavy ponúkajú mestské podniky a Košičania si budú môcť vybrať, či využijú zľavu napríklad na odber dreva z Mestských lesov, kúpu rastlín z ponuky Správy mestskej zelene alebo návštevu ZOO so zaujímavým programom,“ hovorí viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová.

Základom pre zavedenie mestskej karty, ktorá vo všetkých mestách ponúka najmä dopravnú aplikáciu, je vynovenie (upgrade) systému kariet a technológií v DPMK. Kvôli tomuto produktu preto prechádza podnik zo súčasných dopravných kariet technologického typu Mifare Standard na multifunkčné karty typu Mifare DesFire. Nové karty budú mať vyššiu pamäťovú kapacitu a najmä vyšší bezpečnostný štandard. Od novembra 2012 v tejto súvislosti DPMK vymieňa aj existujúce palubné počítače a čítačky.

„Výmena technologických zariadení by mala byť ukončená do konca roka 2012. Upgrade odbavovacieho systému užívateľom mestskej karty rozšíri dobíjanie cez internet o elektronickú peňaženku a kontrolu vkladu mesačného lístka na čítačkách,“ vymenúva výhody Martin Jaš, riaditeľ ekonomiky DPMK.

Vynovený technologický systém a karty budú uvedené do pilotnej prevádzky 1.januára 2013. Aby bol prechod z pôvodného na nový systém plynulý, budú počas januára 2013 paralelne fungovať obe. Najneskôr do 1.februára 2013 bude funkčný už len nový odbavovací systém.

Mestská karta je produktom Mesta Košice, jej vydávaním, distribúciou a správou je poverený DPMK. O vydanie mestskej karty môže požiadať každý občan s trvalým pobytom v SR. Cena jednej mestskej karty je 6.80€ a jej životnosť je 3 roky. Upgrade odbavovacieho systému DPMK bude stáť 500 tis.€ a financovať ho bude DPMK.

Návštevníkom mesta alebo regiónu, ktorí by chceli využívať počas svojho pobytu výhody systému mestskej karty, bude mesto ponúkať aj Košickú turistickú kartu. Karta bude vydávaná za poplatok, alebo ako súčasť pobytového balíka pri ubytovaní sa v meste u partnerov projektu. Plánované spustenie turistickej karty je na začiatku letnej turistickej sezóny 2013.

Zmeny v DPMK v súvislosti s mestskou kartou

Od 2.1.2013 sa v Dopravnom podniku začne vydávať nová bezkontaktná čipová karta druhej generácie (BČK) s trojročnou platnosťou. Oproti súčasnej BČK má vyššiu pamäťovú kapacitu a vyšší bezpečnostný štandard.

V súvislosti so zavedením mestskej karty prebieha od novembra 2012 proces upgrade odbavovacieho systému, ktorý využíva košický Dopravný podnik. Zahŕňa v sebe výmenu existujúcich palubných počítačov a upgrade čítačiek o SAM modul. Výmena technologických zariadení by mala byť ukončená do konca roka 2012. Upgrade odbavovacieho systému užívateľom mestskej karty rozšíri dobíjanie cez internet o elektronickú peňaženku a kontrolu vkladu mesačného lístka na čítačkách. Naďalej umožní akceptáciu kariet dopravcov v regióne a na Slovensku, zapojenie univerzitných študentských kariet do dopravy a postupné zapojenie aj stredoškolských kariet. K 20. novembru 2012 bolo v systéme aktívnych 98 000 kariet vydaných Dopravným podnikom a používa sa aj ďalších asi 60 000, ktoré boli vydané inými subjektmi.

Košický dopravný podnik začne s predajom a plošnou výmenou starých kariet za nové od januára 2013. Mestská karta bude vyrábaná formou potlače fotografie na jedinom predajnom mieste Dopravného podniku na Bardejovskej č. 6. Bude vo formáte bežnej karty a predstavuje nosič údajov, ktoré budú na nej nielen vytlačené, ale aj zapísané v čipe. Pri výmene kariet bude platiť, že pokiaľ má stará karta životnosť do jedného roka, jej majiteľ zaplatí za vydanie mestskej karty poplatok vo výške 2,00 EUR. Ak bude mať stará karta životnosť do dvoch rokov, poplatok predstavuje 4,60 EUR. Pokiaľ bude životnosť starej karty viac ako dva roky, jej majiteľ musí zaplatiť poplatok v plnej výške 6,80 EUR. Rovnako bude stáť aj vydanie mestskej karty. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí vlastnia BČK vydanú Dopravným podnikom, môžu nárok na bezplatnú prepravu preukázať starou kartou do vybavenia osobitnej karty do 30. januára 2013. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorí nevlastnia kartu vydanú DPMK, až do vybavenia novej osobitnej karty majú nárok na zľavnenú prepravu, po preukázaní sa platným OP.

Pre výmenu starej karty, ale aj vydanie novej, je nutná osobná účasť, keďže priamo na mieste sa budú žiadatelia fotografovať. Od tohto momentu bude karta vydaná o 14 dní. Pre overenie osobných údajov si treba doniesť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list (v prípade maloletých), ZŤP preukaz, u žiakov potvrdenie zo školy, výmer o starobnom dôchodku či výsluhovom, u invalidov potvrdenie o sociálnom poistení s poklesom miery schopnosti pracovať nad 71 percent vrátane v zmysle platnej Tarify DPMK, a. s. Žiadanku pre vydanie mestskej karty bude vyplňovať zamestnanec Dopravného podniku a žiadateľ svojim podpisom potvrdí správnosť údajov. Kartu bude možné prevziať na základe predloženého platného občianskeho preukazu preberajúcej osoby a vlastným podpisom, kartu je možne prevziať aj iným osobám.

Výmena starých kariet za novú mestskú bude možná do 30. júna 2014. Po tomto termíne budú všetky staré karty zablokované pre ďalšie používanie. Znamená to, že od tohto dňa budú platiť už len nové mestské karty.

Sumár zľiav

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE:

– Zľava 10% v autoumývacom centre na Bardejovskej ulici

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE:

– Zľava 10% na nákup rastlinného materiálu
– Vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii sadových úprav (súkromné záhrady) ZDARMA
– Ročná údržba zrealizovaného projektu ZDARMA

SPRÁVA MAJETKU MESTA KOŠICE:

– Zľava 10% na vstup do Archeologického múzea na Dolnej bráne
– Zľava 30% na prenájom Hádzanárskej haly (PO 07.00 hod.-15.00 hod. a UT-PIA 12.00 hod.-15.00 hod.)

ZOO KOŠICE:

– Zľava 15% na Noc v ZOO v termíne od 1.6. do 30.9.
– Zľava 20% na Offroad jazdu po ZOO so sprievodcom v termíne od 1.5. do 31.10.
– Zľava 20% na Večerný peší okruh so sprievodcom v termíne od 1.5. do 31.10.

KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE:

– Internetové služby v 6 mimoškolských pobočkách v Košiciach ZDARMA

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM MESTA KOŠICE:

– Zľava 20% na psychoterapiu za každých 45 min. 3x/rok
– Zľava 20% na prvovyšetrenie alebo konkrétne sedenie u psychológa, psychiatra alebo pedopsychiatra (45 min.), 1x /rok
– Zľava 20% na psychologické vyšetrenie intelektu, osobnosti, pamäti a iné parciálne vyšetrenie za každý test zvlášť (s posudkom)
– Zľava 20% na komplexné psychologické vyšetrenie (s posudkom), 1x/rok
– Zľava 20% na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva, 1x/rok
– Zľava 20% na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS, 1x/rok

MESTSKÉ LESY KOŠICE:

– Zľava 10% na odber štiepaného palivového dreva – nepaletizované – tvrdé listnaté min. odber 1prm (priestorový meter), max. odber 30 prm, predaj na celé prm, od 1.2 do 30.6.
– Zľava 20% na vianočné stromčeky, 1 ks

KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013:

– Zľava 20% na 13 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované v Kasárňach/kulturpark
– Zľava 20% na 5 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované v Kunsthalle/Hale umenia
– Zľava 20% na 10 zvýhodnených vstupov/rok na podujatia realizované vo výmenníkoch (projekt SPOTs)

(zdroj: Tlačová správa – Mesta Košice a DPMK)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| jún 2024 | | apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |