- reklama -

- reklama -
 

Dôvody útlmu trolejbusovej dopravy

12.09.2012 admin. Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

KOŠICE – Dopravný podnik trvá na návrhu útlmu trolejbusovej dopravy. Nechal si vypracovať odborné stanovisko nezávislým odborníkom. Vedenie dopravného podniku reagovalo na ponuku ministerstva, euro fondy chce využiť na rekonštrukciu električkových tratí a nákup električiek, nakoľko nosnou dopravou Košíc je električková a autobusová doprava. Prevádzkovanie dnešných trolejbusových tratí za ich súčasného rozsahu zaťažuje ekonomiku DPMK a mesta zbytočnými nákladmi. Koncepciou je ponúkať čo najkvalitnejšiu službu pri čo najmenších nákladoch a kvalitnou ponukou MHD brzdiť nadmerný rozvoj individuálneho automobilizmu.

Dopravný podnik požiadal Výskumný ústav dopravný v Žiline o vypracovanie nezávislej analýzy týkajúcej sa ďalšieho vývoja trolejbusovej dopravy s dôrazom na ekonomiku a ekológiu. Združenie za ekologickú dopravu začalo s petičnou akciou za záchranu trolejbusovej dopravy v Košiciach a zvolalo tlačovú konferenciu za účelom kritiky zámerov dopravného podniku. Vyjadrenie zástupcov združenia považujeme za účelové a tendenčné. Po nástupe nového vedenia sme predložili Mestu správu o stave DPMK. Vo všetkých správach sme poukázali na kritický stav vozidlového parku, tratí a celkovej finančnej situácií DPMK. Predchádzajúce vedenia mesta a DPMK nezabezpečili koncepčný rozvoj podniku. Na základe technického a ekonomického stavu spoločnosti sme navrhli obnoviť a modernizovať autobusovú a električkovú dopravu, pretože sú v Košiciach nosnou dopravou a zabezpečujú 92% výkonov v MHD. Vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov, považujeme obnovu všetkých troch trakcií za neriešiteľnú a pristúpili sme k obnove nosnej dopravy. Preto vedenie dopravného podniku rozhodlo o tom, že radšej budeme čerpať 100 miliónov eur na modernizáciu tratí a nákup nových električiek, ako 14 miliónov na nákup trolejbusov. Zdroje na čerpanie euro fondov sú obmedzené. Náhradné projekty ešte nie sú schválené Európskou komisiou, teda môže sa stať aj to, že žiadne zdroje na financovanie mestských dopravných podnikov nebudú. Informácia o tom, že dopravný podnik mohol žiadať 114 miliónov eur sa nezakladá na pravde, v súčasnosti sa pripravujú štúdie realizovateľností na modernizáciu tratí a prebieha schvaľovanie súťažných podkladov na obstaranie električiek.

Skutočnosť ktorú uviedol pán Krištof na tlačovej konferencii združenia, že do DPMK vstúpi finančná skupina zo Slovenska je pre súčasné vedenie DPMK novou informáciou a poprosíme zástupcu združenia aby ju zdokumentoval a predložil vedeniu spoločnosti.

Nákup nových trolejbusov za takmer 14 miliónov eur zodpovedá cene 506 900 eur pri nákupe 27 trolejbusov. (506900 eur x 27 ks = 13 686 300 eur)

Je nutné spomenúť, že Košice majú rozvinutú sieť električkových tratí s podielom 24% na celkových výkonoch MHD čím porovnávanie rozvoja trolejbusovej dopravy s Banskou Bystricou, Žilinou, Prešovom nie je relevantné.

Celkové náklady na výstavbu trolejbusovej dopravy v Košiciach boli vo výške 387 miliónov slovenských korún čo predstavuje 12 846 000 EUR. Výstavba trate bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR v rokoch 1992 až 1999. V súčasnosti zdroje na rozširovanie ďalších trolejbusových vedení z takýchto zdrojov nie sú a z vlastných zdrojov Mesta a DPMK je to nerealizovateľné. Trolejové vedenie v prípade zrušenia trolejbusovej dopravy uvažujeme ponechať a v prípade demontáže to budeme riešiť vo vlastnej réžii a s vlastnými zamestnancami.

V roku 2008 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Prioritná Os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, kde bod 4. Oprávnené aktivity:

  • A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
  • B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
  • C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

V tom čase sa bývalé vedenie rozhodlo pre plynofikáciu autobusov a nakúpilo 19 CNG autobusov (CITELIS) a nie pre náhradu autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou. Prečo bývalé vedenie mesta a dopravného podniku rozhodlo o zakúpení 19 CNG autobusov a nie nových trolejbusov? Prečo nakupovali autobusy a nie trolejbusy?

Vedenie dopravného podniku považuje električkovú dopravu za rovnako ekologickú ako trolejbusovú a rozhodli sme sa pre obnovu a rozvoj tejto trakcie dopravy.

(zdroj: Tlačová správa – DPMK)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| jún 2024 | | apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |