- reklama -

- reklama -
 

Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov na sídlisku Nad jazerom zabráni únikom tepla

25.06.2012 admin. Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

V týchto dňoch sa v MČ Košice – sídlisko Nad jazerom začala najväčšia energetická investícia, realizovaná na území mesta za posledných 20 rokov. Hlavným dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov v danej lokalite. S doterajším nevyhovujúcim technickým stavom tepelných zariadení súviseli aj veľké tepelné straty.

V projekte s názvom Zmena teplonosného média na sídlisku Nad jazerom Košice, ktorý realizuje Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. (TEHO) a spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. (TEKO), pôjde o vybudovanie približne 160 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Budú nimi nahradené staré sídliskové výmenníky a vybuduje sa 14,5 km nových horúcovodných rozvodov. Zmena systému vykurovania z parného na efektívnejší horúcovodný znamená pre občanov sídliska Nad jazerom jednoznačne prínos. Efekt radikálneho zníženia tepelných strát bude mať okrem ekonomického aj svoj ekologický význam. „Zvýšenie účinnosti dodávky tepla má za následok úspory paliva a s tým súvisiace zníženie množstva vypúšťaných emisií. Investícia zlepší aj celkovú reguláciu odberu tepla a zvýši komfort pre konečných odberateľov v oblasti dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, “ povedal Ing. Juraj Slafkovský, riaditeľ spoločnosti TEHO.

Projekt je financovaný z externých zdrojov formou bankového úveru, celkové predpokladané náklady sú vo výške cca 17 mil. €, z toho TEKO preinvestuje 5,5 mil.€ a TEHO 11,5 mil. €. Práce budú rozdelené do 3 časových etáp, s predpokladaným termínom ukončenia do konca roka 2014. „Pre obyvateľov MČ Nad jazerom síce bude znamenať zhoršenie komfortu ich pohybu a dopravy na sídlisku počas prác, iná možnosť ale pri takomto zásahu nie je. Práce na projekte budú rozvrhnuté tak, aby sme ho ukončili v plánovanom termíne a čo najskôr uviedli všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu, “ dodal Juraj Slafkovský.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| jún 2024 | | apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |