- reklama -

- reklama -
 

Návrh novej organizácie dopravy – zjednosmernenie centra Košice

06.05.2011 admin. Napísané v Projekty | 5 komentárov »

Štúdia TU Košice (2005)

Návrh novej organizácie dopravy

Zjednosmernenie centra – koncept Ing. Pavel Titl (2003)
– vnútorný mestský okruh Štúrova → Štefánikova → Továrenská → Bačíkova → Moyzesova → Štúrova

Návrh novej organizácie dopravy

Základné princípy riešenia

 • Vytvorenie jednosmerného okruhu „I“ pre IAD v trase Štúrova → Štefánikova → Továrenská → Bačíkova → Moyzesova
 • Vytvorenie vnútorného obslužného okruhu „0“ Kováčska → Kasárenské námestie → Zbrojničná → Mäsiarska → Bočná → Mojmírova → Pribinova → Roosveltova → Čajakova → Kováčska pre dopravnú obsluhu CMZ
 • Na komunikáciách Štefánikova a Moyzesova organizácia dopravy: tri pruhy v smerovaní proti smeru hodinových ručičiek /jeden vyhradený MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá, dva pre IAD, štvrtý – protismerný – vyhradený pre MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá/
 • Na komunikácii Štúrova južná strana zachovaný dnešný stav /jeden vyhradený MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá, dva pre IAD/, severná strana električková doprava a pravý pruh vyhradený MHD, ľavý pruh IAD/
 • Na uliciach Továrenská – Bačíkova organizácia dopravy: dva pruhy v smerovaní proti smeru hodinových ručičiek /oba IAD/, tretí – protismerný – vyhradený pre MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá
 • Na ulici Hviezdoslavovej električková doprava a automobilová doprava s preferovaním MHD

Situácia okruhu „O“ a „I“

Návrh novej organizácie dopravy

Základné body riešenia

 • Celková dĺžka okruhu I je cca 3.720 metrov, predpokladaná doba prejazdu celého okruhu je cca 4 a pol minúty.
 • Celková dĺžka obslužného okruhu O je cca 2550 m
 • Prebudovanie uzla Štefánikova – Masarykova – Gorkého – Hviezdoslavova – Továrenská
 • Úprava uzla Štúrova – Moyzesova – Rastislavova
 • Svetelná signalizácia /existujúca aj nová/ zabezpečí v maximálnej miere plynulý prejazd vozidiel IAD a MHD po okruhu I, ako aj bezpečné prechádzanie peších cez komunikácie v križovatkách, s nastavením rýchlosti prejazdu na 50-55 km/h (zelená vlna)
 • Úpravy existujúcich zariadení CSS na okruhu I:
  • – výmena radičov a preprogramovanie na dynamické riadenie križovatiek
  • – doplnenie riadených smerov a peších priechodov
 • Vybudovania nových zariadení CSS pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti automobilovej dopravy a peších v uzloch Štefánikova – Masarykova – Gorkého – Továrenská, Moyzesova – Dominikánske námestie, Moyzesova – Galenova, Štefánikova – Protifašistických bojovníkov – Staničné námestie

Navrhovaná organizácia dopravy na okruhu „I“ (príklad ulica Moyzesova)

Návrh novej organizácie dopravy

Návrh zmeny organizácie dopravy – Pozitíva

 • Plynulosť dopravy v riešenom mestskom okruhu s dôrazom na MHD
 • Zachovanie parku oproti OD DARGOV, eliminácia výrubu stromov, eliminácia zásahu do Pamätníka neznámeho vojaka a eliminácia stavebných zásahov do zelene
 • Vloženie súvislého zeleného pásu stromov formou alejovej výsadby do južného koridoru Námestia osloboditeľov
 • Vyhradené pruhy MHD na Moyzesovej, Štefánikovej, Bačíkovej, Továrenskej, Štúrovej
 • Vyriešenie systému organizácie dopravy v mestskej pamiatkovej rezervácii /MPR/
 • Využitie existujúcej dopravnej siete bez výrazných stavebných zásahov realizáciu dlhodobého riešenia dopravy
 • Vybudovanie potrebnej križovatky pre systém KORID
 • Zvýšenie bezpečnosti dopravy pri prejazde nehodovým uzlom Štefánikova – Gorkého – Masarykova

Návrh zmeny organizácie dopravy – Príležitosti

 • Využite externých finančných zdrojov na systémové a koncepčné riešenie dopravy v širšom centre mesta, zapojenie Južnej triedy, odľahčenie ulíc Rastislavova a Jantárová
 • Optimalizácia dopravy v centre mesta
 • Zlepšenie prestupu cestujúcich v uzloch Dom umenia, Námestie Maratóna mieru
 • Úprava okolia Pamätníka sovietskej armády
 • Systémová organizácia parkovania v MPR
 • Vybudovanie križovatky Štefánikova/Gorkého/Masarykova/Hviezdoslavova – príprava na zapojenie severnej časti mesta na prípojku na vonkajší okruh /most ponad železničnú trať/
 • Preferencia MHD vrátane autobusovej a trolejbusovej – zriadenie 7 km vyhradených pruhov MHD
 • Dlhodobý príspevok mesta do EHMK – zvýšenie kultúry dopravy s dôrazom na skvalitnenie MHD
 • Možnosť riadenia dopravy novými technickými prvkami – premenlivé dopravné značenie

Návrh zmeny organizácie dopravy – Financovanie

 • Potrebné stavebné úpravy – vybudovanie križovatky Štefánikova/Gorkého/Masarykova/Hviezdoslavova, úprava križovatky Štúrova/Moyzesova hradí investor projektu AUPARK Košice ako vyvolanú investíciu
 • Úprava a dobudovanie cestnej svetelnej signalizácie budú uhradené dodávateľom údržby cestnej svetelnej signalizácie v rámci rozpočtu, ktorý je vyčlenený na údržbu cestnej svetelnej signalizácie
 • Potrebné úpravy vodorovného a zvislého dopravného značenia budú vykonané mestom Košice v rámci pravidelnej každoročnej údržby vodorovného a zvislého dopravného značenia

 
 

Námestie osloboditeľov – situácia
Námestie osloboditeľov – situácia
Križovatka Masarykova/Gorkého – situácia
Križovatka Masarykova/Gorkého – situácia
Križovatka Štúrova/Moyzesova – situácia
Križovatka Štúrova/Moyzesova – situácia

(zdroj: Magistrát mesta Košice)


5 komentárov pre príspevok “Návrh novej organizácie dopravy – zjednosmernenie centra Košice”

 1. otazka napísal:

  nebolo by jednoduchsie spravit cely vnutorny okruh v smere hodinovych ruciciek a cely vonkajsi okruh proti smeru hod. ruciciek bez vzajomneho prepletenia na uvedenych krizovatkach?

 2. peter napísal:

  prečo sa projekt nazýva „zjednosmernenie…“, keď systém dopravy napr. na Moyzesovej to popiera. Autor zrejme študoval dopravu v Tokiu, ale Košice majú od toho pri najlepšom dosť ďaleko, najmä pri redukovaní spojov autobusovej dopravy. V projekte by bolo zaujímavé zahrnúť aj Kuzmányho, kde by mohol fungovať opačný smer, ako na Moyzesovej, včetne pruhu pre sporadické vozidlá, keď sa niekomu zdá, že je to potrebné.

 3. […] Súčasná dopravná situácia je dočasná a bude trvať do jari 2012, kedy by mal byť spustený jednosmerný okruh na uliciach Štúrova – Štefánikova – […]

 4. marek napísal:

  Rozmýšľam, že ak napríklad na Mojzesovej urobia zo stvor prúdovej cesty (2 pruhy jeden smer a 2 druhy) v podstate dvoj prúdovku jedným smerom (ak neberiem do úvahy pasy pre autobus) nebude to mat dosť fatálny dopad na dopravu v meste? Pretože v podstate zrušiť smer a ani ho nenahradiť je dosť hlúpe. A ďalšia vec, ak ja ako vodič by som mal obchádzať po tomto obchvate cele mesto aby som sa niekam dostal tak to račej pôjdem bočnými ulicami…urobia to tak viacerý a to znamená zahltenie týchto ulíc.

 5. barjoj napísal:

  kto uvidí riešenie dopravy okolo košického auparku iste pochopí, že u nás dokážu postaviť a schváliť velmi nebezpečné cesty, križovatky aj prechody pre chodcov…ten kto sa pod toto podpísal by mal byť nie platený, ale trestaný !

Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |