- reklama -

- reklama -
 

Výstavbe bytov hluk nebráni

29.12.2008 admin. Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

Pokojných lokalít na nové byty je v Košiciach málo. Investori tak zamýšľajú stavať aj tam, kde je hluk nad povolené limity.

KOŠICE. Byty v Košiciach chcú developeri stavať aj na miestach, kde bývanie pre zdravie človeka nie je vhodné. Ide o hlučné lokality najmä pri frekventovaných cestách alebo neďaleko rušných križovatiek, ktoré podľa hygienický noriem bývaniu nevyhovujú.

Čerstvým príkladom je zámer firmy CM&T Košice postaviť bytový komplex medzi Alejovou a Ostrovského ulicou. Sto bytov by malo stáť asi štyridsať metrov od štvorprúdovej komunikácie s električkovou traťou. Hlavný architekt mesta Košice Martin Drahovský upozornil, že pre zvýšenú hlučnosť z dopravy by tam byty nemali byť.

Byty pri štvorprúdovke

„Frekvencia dopravy rozvojom priľahlých plôch ešte porastie. Pre exponovanú polohu a dopravné napojenie sú v tejto lokalite vhodnejšie obchodné prevádzky alebo sídla firiem,“ napísal mestskej časti Juh.

Jej poslanci napriek tomu schválili kladne stanovisko k zmene územného plánu, ktorý firma potrebuje, aby mohla stavať. „Bytov v Košiciach je málo a myslím, si že toto je najvhodnejšie využitie tohto zanedbaného územia,“ zdôvodnil miestny poslanec a predseda komisie výstavby pri miestnom zastupiteľstve František Fedák.

Ďalšie prípady

Podobné prípady potvrdzuje Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta. „Sú pokusy stavať byty na západnom okraji Barce, na Popradskej v areáli bývalého športového gymnázia, na Bardejovskej v bývalom areáli Spojov pri Dopravnom podniku, dokonca pri letisku,“ vymenúva.

Podľa neho Útvar hlavného architekta pri posudzovaní zámerov stavieb vždy zohľadňuje aj hlučnosť prostredia „Riadime sa vyhláškou ministerstva zdravotníctva, zatiaľ nakoniec investori alebo poslanci akceptovali naše pripomienky a návrhy upravili tak, aby sme hluk eliminovali čo najviac,“ hovorí.

Zároveň pripúšťa, že ak samosprávy súhlasia s výstavbou bytov v hlučných lokalitách, neskôr sa môžu vystaviť neprimeraným požiadavkám obyvateľov na zníženie hluku.

Hygienik: Hluk možno znížiť

Podľa vyhlášky by hluk z pozemnej dopravy pri bytových domoch počas dňa nemal prekračovať 50 decibelov, v noci 45. Povinnosť dodržiavať prípustné limity ukladá zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kontrolujú ho úrady verejného zdravotníctva.

Košický regionálny hygienik Ladislav Kugla hovorí, že úrad sa ako dotknutý orgán vyjadruje k výstavbe bytov v procese posudzovania jej vplyvov na životné prostredie aj v územnom konaní. Investora pritom žiadajú o hlukovú štúdiu, prípadne musí rozpracovať protihlukové opatrenia.

„Bez toho nemôže úrad vydať súhlasné stanovisko. V súčasnosti existujú účinné technické i technologické opatrenia, ktoré dokážu stlmiť hluk v bytovom dome na prípustnú mieru,“ povedal.

Nižšia cena i dopyt

Podobne uvažuje aj konateľka firmy CM&T Zora Tokárová. „Jednou z požiadaviek stavebné úradu je vybudovanie protihlukovej bariéry od cesty. Uvažujeme, že bude z prírodných, a ekologicky prijateľných materiálov,“ hovorí.

Hlučnosť, často spojená so smogom a prachom, pritom znižuje ceny nehnuteľností. Štefan Petrunčík z realitnej kancelárie Atómia odhaduje pokles na dvadsať percent. Takto sa podľa neho môžu líšiť aj cena bytu, ktorý má okná na rušnú cestu, a rovnakého bytu s oknami do dvorovej, tichšej časti.

Napriek nižšej cene je dopyt po takýchto bytoch nižší. „Byty vo veľmi hlučných lokalitách sú stále v ponuke a nepodarilo sa ich predať,“ potvrdzuje Daniel Mráz z firmy 8 s.r.o. Dôvody, pre ktoré investori napriek tomu stavajú aj na miestach s nadmernou hlučnosťou vidí najmä v nedostatku iných pozemkov.

Poloha pri centre

Petrunčík tiež pripomína, že pozemky pri rušných cestách majú zvyčajne lepšiu dostupnosť a rozhoduje, či sú blízko centra. „Výstavba nových budov v historických centrách je takmer nemožná. Investori sa snažia stavať čo najbližšie k centru. Nehnuteľnosti predajú potom drahšie, ako na okraji miest,“ povedal.

Doprava je v Košiciach najväčším zdrojom hluku a podľa prognóz bude jej intenzita ďalej rásť. Merania košického úradu verejného zdravotníctva v 22 najviac vyťažených uliciach už v roku 1998 ukázali, že vo všetkých boli prekročené prípustné hodnoty.

(zdroj: www.cassovia.sk)


Napísať odpoveď cez stránku

Archív

| apríl 2024 | | február 2024 | | december 2023 | | október 2023 | | august 2023 | | máj 2023 | | apríl 2023 | | február 2023 | | december 2022 | | september 2022 | | august 2022 | | júl 2022 | | jún 2022 | | apríl 2022 | | február 2022 | | január 2022 | | december 2021 | | november 2021 | | september 2021 | | júl 2021 | | marec 2021 | | február 2021 | | január 2021 | | november 2020 | | október 2020 | | jún 2020 | | marec 2020 | | február 2020 | | január 2020 | | október 2019 | | september 2019 | | júl 2019 | | jún 2019 | | január 2019 | | december 2018 | | október 2018 | | august 2018 | | jún 2018 | | marec 2018 | | október 2017 | | júl 2017 | | jún 2017 | | máj 2017 | | apríl 2017 | | december 2016 | | júl 2016 | | jún 2016 | | máj 2016 | | apríl 2016 | | február 2016 | | január 2016 | | december 2015 | | október 2015 | | september 2015 | | august 2015 | | júl 2015 | | marec 2015 | | január 2015 | | október 2014 | | august 2014 | | júl 2014 | | jún 2014 | | máj 2014 | | apríl 2014 | | február 2014 | | január 2014 | | november 2013 | | október 2013 | | september 2013 | | júl 2013 | | máj 2013 | | apríl 2013 | | marec 2013 | | február 2013 | | január 2013 | | december 2012 | | október 2012 | | september 2012 | | jún 2012 | | máj 2012 | | apríl 2012 | | marec 2012 | | február 2012 | | január 2012 | | december 2011 | | november 2011 | | október 2011 | | september 2011 | | júl 2011 | | jún 2011 | | máj 2011 | | apríl 2011 | | marec 2011 | | február 2011 | | január 2011 | | december 2010 | | november 2010 | | október 2010 | | september 2010 | | júl 2010 | | jún 2010 | | máj 2010 | | apríl 2010 | | február 2010 | | január 2010 | | december 2009 | | november 2009 | | október 2009 | | september 2009 | | august 2009 | | júl 2009 | | jún 2009 | | máj 2009 | | apríl 2009 | | marec 2009 | | február 2009 | | január 2009 | | december 2008 | | november 2008 | | október 2008 | | september 2008 | | august 2008 | | júl 2008 | | jún 2008 | | máj 2008 | | apríl 2008 | | marec 2008 | | február 2008 |