- reklama -

- reklama -
 

Kostolianska cesta bude sprejazdnená v pondelok

02. 03. 2012 admin

Mesto Košice v posledných dňoch intenzívne riešilo problém Kostolianskej cesty, ktorá bola kvôli zosuvom pôdy a padajúcim kameňom dočasne uzatvorená. Vodiči budú môcť po nej bezpečne jazdiť už od pondelka.

Padajúce kamene dlhodobo ohrozovali zdravie a životy ľudí, ktorí túto cestu využívajú. V tomto úseku už boli začiatkom januára tohto roku vykonané urgentné záchranné práce, napriek tomu ju 13. januára 2012 bolo potrebné uzavrieť, pretože bolo veľké riziko, že k uvoľneniu kameňov dôjde opätovne. Záchranné práce na stabilizáciu svahu boli vykonané a Kostolianska cesta bude otvorená v pondelok 5.3.2012 o 10:00h aj za prítomnosti primátora mesta Košice.

„Keďže bezpečnosť Košičanov je pre nás prvoradá, uzávierka bola nevyhnutná. Bolo veľmi dôležité riešiť túto situáciu promptne a komplexne. Práce komplikovali nízke teploty, no hneď ako to poveternostné podmienky dovolili, zrealizovali sa geologické vrty a odstránili sa uvoľnené skaly. Cesta bude od pondelka prejazdná, v najkritickejšom úseku bude sprejazdnený jeden jazdný pruh. Ďakujem všetkým za trpezlivosť,“ povedal primátor Košíc.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Aktuálna situácia na Kostolianskej ceste

06. 02. 2012 admin

Kostolianska cesta je aj naďalej pre osobnú dopravu nebezpečná. Situáciu so stabilizáciou zosúvajúceho sa svahu komplikuje povrch terénu a veľmi nízke teploty. Pravidelné zosuvy balvanov z priľahlého svahu na vozovku priamo ohrozujú životy ľudí.

Približne v polovici decembra sa zintenzívnili zosuvy pôdy na Kostolianskej ceste. Padajúce kamene ohrozovali zdravie a životy ľudí, ktorí túto cestu využívajú. V tomto úseku už boli začiatkom januára tohto roku vykonané urgentné záchranné práce, napriek tomu ju 13. januára 2012 bolo potrebné uzavrieť, pretože bol veľký predpoklad, že k uvoľneniu kameňov dôjde opätovne.

„Počas uzávierky boli realizované geologické posudky s návrhmi na riešenie, získaval sa geologický projekt záchranných prác a prebehol výber dodávateľa. V súčasnosti stavebník pripravuje potrebnú techniku na to, aby mohli byť na Kostolianskej ceste uvoľnené skaly. Cieľom je čo najrýchlejšie sprejazdnenie jedného jazdného pruhu. Dokončenie týchto prác však závisí od vývoja situácie a poveternostných podmienok, v ideálnom prípade do konca februára.“ informoval viceprimátor Ladislav Lazár.

„V druhej fáze spevníme svah zemnými valmi, záchytnými sieťami a betónovými zábranami tak, aby prejazd cestou už bol dlhodobo bezpečný,“ dodal viceprimátor.

Situácia na Kostolianskej ceste Situácia na Kostolianskej ceste

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Kostolianska cesta bude prejazdná najskôr o tri týždne

16. 01. 2012 admin

Monitorovanie Kostolianskej cesty preukázalo, že sa nejedná o jednorazový úkaz, svahové pohyby boli zaznamenané hlavne z dôvodu striedania teplôt, ktoré boli podporené miernymi zrážkami. Ku svahovej deformácii došlo v priestore mimo už realizovaných zábran v inej časti svahu, na ktorej boli svahové pohyby minulý rok.

Z dôvodu pretrvávajúceho ohrozenia života a zdravia obyvateľstva a bezpečnosti krízový štáb rozhodol o vylúčení dopravy z Kostolianskej cesty.

Na Kostolianskej ceste budú:

  • vykonané seizmické merania v súvislosti s ťažkou dopravou na Kostolianskej ceste a v súvislosti s banskou činnosťou blízkeho kameňolomu Hradová,
  • odstránené voľné a priamo ohrozujúce skalné bloky z priestoru zosuvu pôdy
  • spracované dva nezávislé geologické posudky s návrhmi na riešenie
  • a budú vykonané záchranné práce v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie

„Pri víkendovej obhliadke a preskúmaní stavu na mieste sa zistilo, že situácia sa na Kostolianskej ceste nezmenila. Keďže svahové pohyby dodnes neboli stabilizované, svah je narušený zosuvmi pôdy a dochádza k skalným zrúteniam, Kostolianska cesta aj naďalej nie je pre dopravu bezpečná. Najnutnejšia stabilizácia svahu by mala byť ukončená o zhruba tri týždne a veríme, že bude sprejazdnený aspoň jeden jazdný pruh,“ uviedol viceprimátor mesta Ladislav Lazár.

V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s prevádzkovateľom blízkeho kameňolomu za účelom preverenia možnosti urýchlenia odborných prác v zosuvnom území.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Kostolianska cesta bude uzatvorená kvôli padajúcim kameňom

12. 01. 2012 admin

Približne v polovici decembra sa zintenzívnili zosuvy pôdy na Kostolianskej ceste, kde bola a je vyhlásená mimoriadna situácia. Padajúce kamene ohrozujú zdravie a životy ľudí, ktorí túto cestu využívajú. Od zajtra preto bude uzatvorená až do odvolania.

V tomto úseku už boli začiatkom januára tohto roku vykonané urgentné záchranné práce. Napriek tomu je potrebné uzavrieť ju, pretože je veľký predpoklad, že k uvoľneniu kameňov dôjde opätovne.

Včera bol na Magistráte mesta Košice zvolaný krízový štáb mesta Košice za účasti zástupcov orgánov štátnej správy, ktorý rozhodol, že cesta bude od zajtra (13.1.) od 09.00 hod. kvôli bezpečnosti uzatvorená. Mesto Košice o tejto skutočnosti informovalo starostov okolitých obcí – Družstevná nad Hornádom, Kostoľany a Sokoľ, takisto spoločnosť Eurovia (kameňolom), Eurobus a Košický samosprávny kraj. Počas uzávierky budú zhodené uvoľnené kamene.

V priebehu ďalších mesiacov plánuje Mesto Košice spevniť svah zemnými valmi, záchytnými sieťami a betónovými zábranami.

(zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »