- reklama -

- reklama -
 

Nová Terasa II. etapa

05. 06. 2014 admin

Miesto: Ondavská ulica
Počet bytových domov (II. etapa): 8
Počet bytov (II. etapa): 216
Počet 1. izbových bytov (II. etapa): 24
Počet 2. izbových bytov (II. etapa): 80
Počet 3. izbových bytov (II. etapa): 84
Počet 4. izbových bytov (II. etapa): 28
Rozloha bytov: 39,7 m² do 105,4 m²
Celková úžitková plocha bytov: 15 020 m²
Celková plocha zelene: 8 082 m²
Počet garážových státi: 104
Počet parkovacích miest: 369
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Návrh obytnej zóny tvorí 8 bytových domov s 216 bytmi a samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Jedno-sekciové bytové domy A01-A04 v južnej časti územia pri nemocnici majú 7 nadzemných podlaží a dvoj-sekciové bytové domy B01-B04 v severnej časti majú 5 nadzemných podlaží. Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe vyposúvané do šachovnicového rastra, čím vytvárajú medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi bytovými domami A a B prechádza pozdĺžna promenádna os s prioritou peších, na ktorej je umiestnená aj časť parkovacích miest. Medzi objektmi bytových domov sú tiež umiestnené objekty občianskej vybavenosti pavilónového typu R01-R05. Priečnu priepustnosť územia bytových domov od nemocnice smerom na sever zabezpečuje verejný priestor medzi objektmi A02, A03, B02, B03, ktorý ponúka okrem pavilónov občianskej vybavenosti aj detské ihrisko, trávnaté a spevnené plochy. Každý bytový dom má prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu sú zastúpené rôzne druhy tohto priestoru, od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou. Každý z týchto priestorov obsahuje okrem zelene a plochy pre menšie detské ihrisko aj spevnené plochy využiteľné pre rôzne komunitné aktivity.

Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene s cieľom zabezpečenia správneho mixu medzi počtom zaparkovaných áut a príjemným pocitom z obytnej ulice. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na 1.nadzemnom podlaží bytových domo

Plánovaná výstavba, ktorá zahŕňa výstavbu 8 bytových domov a občianskej vybavenosti predpokladá podľa spracovanej urbanistickej štúdie trvalý záber pôdy 27 586,00 m².

Prílohy

 • urbanistická koncepcia (1947,389 kB)
 • doprava (1020,818 kB)
 • voda (737,146 kB)
 • elektro (626,488 kB)
 • plyn (605,395 kB)
 • zeleň (1653,734 kB)
 • regulácia (907,934 kB)
 • panoráma (3871,166 kB)
 • text (2708,871 kB)
 •  

  Nová terasa Košice - lokalita Situácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice

  (zdroj: kosice.sk, enviroportal.sk)

  Napísané v Nová Terasa II. etapa | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


  Rezidencia pri Radnici – Strojárenská Košice (aktualizované 03.2016)

  01. 04. 2014 admin

  Miesto: Strojárenská ulica
  Plocha celková: 12.737 m²
  Celková podlahová plocha: 42.000 m²
  Počet bytov: 350 272
  Počet parkovacích miest na teréne: 60
  Počet parkovacích miest v podzemnom parkingu: 437
  Podlažnosť zástavby: 2 PP + 1 až 8 NP
  Celkové náklady (orientačne): 23 mil. €.
  Začiatok výstavby: 01/2015 jeseň 2015
  Plánované ukončenie výstavby: 12/2017 4Q/2017
  Väčšie obrázky: tu v galérii

  Rezidencia pri Radnici je situovaná v centrálnej časti mesta na Strojárenskej ulici, severne od mestskej pamiatkovej rezervácie Košíc. Západne od miesta výstavby sa nachádza hotel Maratón. Na severozápadnom okraji pozemku bol postavený nový obytný objekt. Severne je umiestnený areál Základnej školy Park Angelinum a východne areál Strednej priemyselnej školy strojníckej Aurela Stodolu. Južne za miestnou komunikáciou je areál Knižnice Jána Bocatia, verejné parkovisko, sobášna sieň Mestskej časti Staré Mesto s kanceláriou prezidenta SR.

  Dopravne bude nový polyfunkčný rezidenčný súbor napojený z južnej strany z parc. č. 8147 – ulica Strojárenská. Pozemky, na ktorých sa činnosť navrhuje sa nachádzajú v zastavanom území mesta a sú vo vlastníctve navrhovateľa.

  Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice - lokalita Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice
  Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice
  Nové vizualizácie

  Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice
  Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice
  Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice Rezidencia pri radnici - Strojárenská Košice

  (zdroj: priradnici.sk, enviroportal.sk, kosice.sk, ctrgroup.cz)

  Napísané v Rezidencia pri Radnici (Strojárenská) | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


  Mesto bude losovať nájomcov voľných mestských bytov

  04. 03. 2013 admin

  Už začiatkom marca si vylepší situáciu s bývaním niekoľko košických rodín. 5.marca sa na Magistráte mesta Košice uskutoční verejné losovanie nájomcov piatich voľných bytov v hybridných domoch vo vlastníctve Mesta Košice.

  Mesto Košice ponúklo v septembri 2012 na prenájom byty v hybridných domoch. Ide o päť bytov, ktoré nie sú užívania schopné (t.j. nevyhovujúce sú napríklad omietky, múry a podlahy, v byte nie je možné vykonávať hygienické potreby a pripravovať stravu).

  Jedná sa o byty: Exnárova 2, číslo bytu 35, poschodie 7., 2-izbový s balkónom, rozloha 56,53 m2; Južná trieda 91, číslo bytu 14, poschodie 4., 2-izbový s balkónom, rozloha 47,55 m2; Obrancov mieru 9, číslo bytu 13, poschodie 4., 2-izbový bez balkónu, rozloha 55,74 m2; Slobody 26, číslo bytu 2, prízemie, 1-izbový bez balkónu, rozloha 31,60 m2; Čapajevova 12, číslo bytu 4, poschodie 1., 1-izbový s balkónom, rozloha 28,20 m2.

  Jednou z vopred zverejnených podmienok nájmu bytu bola aj tá, aby budúci nájomca byt po jeho získaní upravil do užívania schopného stavu. Výhoda pre budúcich nájomcov je, že aj keď spočiatku uzatvoria s Mestom Košice zmluvu na dobu určitú (3 roky), neskôr, po splnení určených podmienok, môžu získať zmluvu na dobu neurčitú alebo dokonca byt od mesta odkúpiť.

  Do 12.októbra 2012 sa prihlásilo 92 žiadateľov, vopred zverejnené podmienky splnilo 52 žiadateľov. Verejné losovanie sa uskutoční 5.marca o 10.00 hod., v Malej zasadačke Magistrátu mesta Košice.

  (zdroj: Tlačová správa – Magistrát mesta Košice)

  Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


  Spoločne skrášlime Košice

  07. 05. 2012 admin

  V utorok 8.5.2012 sa o 13, 00 pred Magistrátom mesta Košice začína úvodná fáza projektu KESA – Košická stromová adopcia, ktorý vznikol z podnetu vedenia mesta. Návrhom a realizáciou bola poverená Správa mestskej zelene, ktorá pri tvorbe jeho koncepcie plne využila základnú myšlienku zazelenania a skrášlenia Košíc.

  Zajtra si strom spoločne s primátorom Richardom Rašim zakúpia a vysadia aj viceprimátori, vedenie Európskeho hlavného mesta kultúry n.o., predstavitelia mestských podnikov a prezident USS Košice. Spoločne tak odštartujú projekt, v rámci ktorého sa plánuje vysadenie 2013-tich vzrastlých stromov s aktívnou účasťou verejnosti. Inšpiráciou bola environmentálna časť projektu Interface Košice 2013. Počet stromov, ktoré sa vysadia v priebehu nasledujúcich rokov, je symbolickou pripomienkou prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý sa Košiciam podarilo získať. Kultúrne zmýšľanie má veľmi úzke prepojenie so zveľaďovaním životného prostredia.

  Už od septembra sa do projektu môže zapojiť aj široká verejnosť. Občan si na základe návrhov zakreslených v interaktívnej mape na webovej stránke môže po zaplatení poplatku adoptovať strom, ktorý si vyberie. Výsadba bude navrhovaná do malých parčíkov – súvislých zelených plôch v jednotlivých mestských častiach. Cieľom projektu je zapojenie verejnosti do zveľaďovania vlastného okolia a vybudovanie pozitívneho vzťahu ľudí k verejnej zeleni. Sú to hodnoty, ktoré treba chrániť a starať sa o ne.

  (zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

  Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

  Projekt MARATON

  03. 01. 2012 admin

  Miesto: roh ulíc Hlavná – Bačíkova
  Investor: MARATON Invest s.r.o.
  Počet bytov (I. etapa): 14
  Rozloha bytov: 73 m² do 130 m²
  Predpokladané ukončenie výstavby: 2012
  Celkové náklady: 2,5 milliónov €
  Diskusia o objekte: tu na našom fóre
  Ďalšie obrázky: tu v galérii

  Objekt “MARATÓN” sa nachádza na nároží ulíc Bačíková a Hlavná v Košiciach. Lokalita patrí do bezprostredného severného susedstva bývalého stredovekého mesta Košice. Je vzdialená približne 60 až 100 m severne od línií niekdajších stredovekých hradieb.

  Výhody lokality:

  • Pešia dostupnosť historického centra Košíc, 1 až 2 min pešou chôdzou.
  • V dosahu zastávky MHD s autobusovými a električkovými linkami, 1 až 2 min pešou chôdzou.
  • Dopravné napojenie z Bačíkovej ulice.
  • Pešia dostupnosť kultúrno-spoločenských zariadení, reštaurácií, zdravotníckych zariadení a nákupného centra.
  • Vyššie uvedené výhody lokality predurčujú objekt “MARATÓN” za lukratívne rezidenčné bývanie.

  CHARAKTERISTIKA OBJEKTU NOVOSTAVBA ČASŤ “B”

  Pôdorysne objekt vytvára vnútrodvorový priestor. Predná časť orientovaná na východnej strane na Hlavnú ulicu a na južnej strane na Bačíkovú ulicu je v tvare L. Po horizontálnej osi je objekt členený do dvoch zón: rekonštruovaný objekt “A“ a novostavba “B”.

  Novostavba s 5.NP na západnom štíte s postupne uskakujúcou dispozíciou pôdorysne naväzuje na existujúcu zástavbu. Dostavba objektu vo vnútrobloku na západnej strane je riešená jednotraktovou dispozíciou, hmota podlaží postupne ustupuje, na 5.NP je dispozícia ukončená terasou orientovanou do Bačíkovej ulice. Výška zástavby zo západnej strany je 5.NP pričom nepresahuje okolité štítové murivá. Každý byt má svoj balkón.

  V objekte sa nachádza 8 bytových jednotiek.

  Dopravne je objekt napojený z Bačíkovej ulice a to samostatným vjazdom na úrovni 1.NP s rampou a padaciou mrežou. Vstup do objektu pre chodcov je cez pasáž z Hlavnej ulice s videovrátnikom a následne z vnútrobloku schodiskom opatreným audiovrátnikom. Vo vnútrobloku sú riešené parkovacie miesta v počte 6 kusov.

  CHARAKTERISTIKA OBJEKTU REKONŠTRUOVANÁ ČASŤ “A”

  Po odstránení fortifikácií, ktoré prebiehalo postupne od začiatku 19. storočia bol na mieste v 60. rokoch 19. storočia postavený prízemný objekt s funkciou pohostinstva. V roku 1902 prešiel objekt rekonštrukciou a získal podobu (Němec 1994, 111) ako ju poznáme z obdobia pred rekonštrukciou v roku 2010.

  Pôvodný objekt je jednopodlažný s podkrovím a suterénom. Rekonštrukciou došlo k obnove pôvodnej prednej časti z Hlavnej ulice a Bačíkovej ulice z východnej a južnej strany a vytvorenia podkrovných bytov v strešnej konštrukcii. Nová vertikálna komunikácia /schodisko bez výťahu/ do podkrovia je riešená v rámci existujúcej budovy so vstupom na schodisko zo strany dvora. Strecha schodiska je plochá a je ukončená na úrovni stropu 2.NP. Bočné steny schodiska sú presklenené. Presvetlenie podkrovného priestoru je zabezpečené strešnými oknami, vikiermi alebo zimnými záhradami v úrovni 2.NP a mezonetového priestoru.

  V pôvodnej stavbe je situovaných 6 bytov, z ktorých 5 bytov mezonetového typu.

  Benefity projektu

  • priamo na Hlavnej ulici
  • troj izbové byty s rozlohou od 73 do 130 m2
  • výber rôznych typov bytov, napríklad byty mezonetové s výhľadom na Hlavnú ulicu
  • výber dispozičných riešení jednotlivých bytov
  • každý byt má predispozíciu na klimatizáciu, v mezonetoch je ako štandardné vybavenie bytu
  • byty sa predávajú s drevenými podlahami, 2 x kúpeľňa + WC, samostatné kúrenie
  • byty sú orientované na juhozápad
  • obchodné jednotky v časti prízemných priestorov ponúkane na prenájom

   

  MARATON Košice - lokalita MARATON Košice
  MARATON Košice MARATON Košice
  MARATON Košice MARATON Košice

  (zdroj: J.F. Invest)

  Napísané v Maraton | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

  Na Hlavnej budete môcť korčuľovať!

  07. 12. 2011 admin

  Umelú ľadovú plochu s rozmermi 16×8 m budú môcť využívať Košičania netradične na Hlavnej ulici. Ako súčasť osláv 90. Výročia ľadového hokeja v Košiciach ju otvoria pri Dolnej bráne už túto nedeľu.

  Deťom, rodičom a všetkým, ktorí majú radi korčuľovanie, bude plocha so suchým ľadom k dispozícii zdarma od 11. decembra do 19. decembra v čase od 10.00 hod. do 21.00 hod. denne.

  Otvorenie ľadovej plochy bude v nedeľu 11. decembra od 14.00 hod. Slávnostnými príhovormi a prestrihnutím pásky ju uvedú do prevádzky primátor Košíc Richard Raši a prezident HC Košice Vladimír Jacko. Súčasťou bude aj športovo-kultúrny program, ktorého sa zúčastnia žiaci HC Košice, tanečný súbor Speedy a Krasocentrum Košice.

  Ľadovú plochu v centre mesta zabezpečuje Mesto Košice v spolupráci s HC Košice.

  (zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

  Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

  Obnovenie priamych prenosov z mestského zastupiteľstva

  07. 12. 2011 admin

  Zasadnutie košického mestského zastupiteľstva bolo tento týždeň po dlhom čase prenášané naživo na stránke www.kosice.sk. Košičania tak môžu z pohodlia svojho domova sledovať reakcie svojich volených zástupcov.

  Dĺžka zhotoveného záznamu je takmer 8 hodín a priebeh celého zastupiteľstva monitorovali 3kamery v sále. Nová služba, ktorou sa snaží mesto vychádzať v ústrety občanom, je zaujímavá aj v tom, že kamery sú napojené na hlasovací systém a automaticky sa natáčajú na rečníkov. Okrem on-line prenosu bude v budúcnosti na stránke mesta k dispozícii aj videozáznam a užívateľ si bude môcť zvoliť priamo to vystúpenie, ktoré ho zaujíma.

  Primátor Richard Raši bol so skúšobnou prevádzkou spokojný: „Dlho sme hľadali spôsob ako efektívne obnoviť priamy prenos z mestského zastupiteľstva. Odteraz budú mať Košičania možnosť nielen naživo sledovať priebeh mestského zastupiteľstva na našej stránke, ale neskôr si aj pozrieť záznam z rokovania, prípadne vyjadrenia mestských poslancov k jednotlivým bodom. Je to ďalší z krokov otvorenia sa verejnosti. Nie každý občan má príležitosť prísť na rokovanie osobne, takto bude môcť kontrolovať svojich volených zástupcov z pohodlia svojho domova.“

  (zdroj: Tlačová správa Magistrátu mesta Košice)

  Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »

  Prvé obrázky z Auparku Košice

  09. 11. 2011 admin

  Diskusia o objekte: tu na našom fóre
  Väčšie obrázky: tu v galérii

  Vo štvrtok, 10. novembra 2011 Aupark Košice otvorí svoje brány verejnosti. Investícia v hodnote takmer 100 miliónov eur prinesie do metropoly východu 140 prevádzok na troch podlažiach na ploche 34.000 m2. V centre Košíc pribudne 1100 parkovacích miest a takmer 800 pracovných miest. Aupark už v Košiciach realizoval verejné investície v hodnote 11.142 €.

  Medzi obľúbenými značkami nájdu návštevníci Auparku v Košiciach Mango, Tommy Hilfiger, Adidas, Intimissimi, Tezenis, 7camicie, Clematis, Gatta, Replay, Armani, s.Oliver, New Yorker, Yves Rocher, Apple a mnoho ďalších. Chýbať nebude flagship store Exisport, supermarket Billa, hudobniny Muziker, elektro Datart či kníhkupectvo Panta Rhei a hračkárstvo Alltoys. Pod jednou strechou nájdu návštevníci košického Auparku aj mobilných operátorov, banky, príjemné kaviarne, food court, lekáreň, kvetinárstvo, kaderníctvo a rýchločistiareň.

  Voľné parkovacie miesta nájde každý návštevník Auparku jednoduchým spôsobom. Umožňuje to jeden z najmodernejších parkovacích systémov na Slovensku. Zelené šípky budú ukazovať, koľko voľných parkovacích miest je vpravo alebo vľavo a nad voľným miestom bude svietiť zelená dióda. Pre mamičky s malými deťmi sú pripravené špeciálne parkovacie miesta s väčším priestorom. Prvé tri hodiny parkovania budú zdarma, a za každú ďalšiu hodinu zaplatia návštevníci 1€.

  Program slávnostného otvorenia pre verejnosť ponúkne množstvo príležitostí na výhry aj zábavu. Vo štvrtok si môžete vychutnať koncert Martina Harricha, Márie Čírovej, originál kubánskej skupiny Azúcar Cubana či tanečné vystúpenie Laciho Strikea. V piatok na vás čaká domáca skupina Cirkus a prvá slovenská chlapčenská skupina BoyBand. Ťahákom soboty bude koncert Zdenky Prednej a skupiny Vidiek a tanečné vystúpenie The Pastels. Na svoje si prídu aj malé deti, pre ktoré máme pripravené rôzne súťaže a zaujímavé ceny. Súčasťou slávnostného programu otvorenia Auparku v Košiciach budú aj viaceré módne prehliadky.

  Tí, ktorí sa rozhodnú navštíviť Aupark v Košiciach už počas prvých dní, budú môcť vyhrať Audi A3 Sportback či luxusné notebooky Asus. Ak si v dňoch 10. až 12. novembra v Auparku návštevníci vyplnia žrebovaciu kartu, budú automaticky zaradení do žrebovania.

   

  Aupark Košice Aupark Košice
  Aupark Košice Riaditeľ Auparku Marcel Zeleňák a primátor Richard Raši
  Aupark Košice Aupark Košice
  Aupark Košice Aupark Košice
  Aupark Košice Aupark Košice

  (zdroj: Tlačová konferencia HB Reavis)

  Napísané v Aupark Košice | 2 komentáre »

  Najdôležitejšie zmeny dopravy v blízkosti Námestia osloboditeľov v Košiciach (Aupark)

  26. 10. 2011 admin

  Naplánované etapy

  1. etapa (28.10. – 29.10.2011)

  • Vodiči, ktorí sa chcú dostať na Južnú triedu zo Štúrovej ulice, neodbočia na Fejovú ako doteraz, ale odbočia až pri lekárni na rohu Štúrovej a Južnej triedy.
  • Vodiči, ktorí sa chcú dostať z Južnej triedy na Štúrovú musia odbočiť na Južnej triede doľava na Fejovú a cez prepich oproti OD Dargov sa dostanú na Štúrovu ulicu.
  • Odbočenie z ulice Protifašistických bojovníkov pri mestskej plavárni doľava na Roosweltovú ulicu.
  • Zastávky MHD, ktoré boli pred lekárňou, sa presunú za križovatku Štúrová/Južná trieda na pôvodné miesto.

  2. etapa (4.11. – 5.11.2011)

  • Pre vodičov, ktorí sa chcú dostať z Jantárovej na Južnú triedu pribudne odbočenie doľava a pre vodičov idúcich z ulice Protifašistických bojovníkov na Južnú triedu odbočenie doprava.

   

  (zdroj: HB Reavis)

  Napísané v Aupark Košice | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »

  Košický Aupark otvorený už 10. novembra 2011

  26. 10. 2011 admin

  Aupark Košice otvorí svoje brány verejnosti na východnom Slovensku vo štvrtok, 10. novembra 2011. V poradí už štvrtý Aupark prichádza do druhého najväčšieho mesta na Slovensku s investíciou v hodnote takmer 100 miliónov eur a do metropoly východu prinesie na troch podlažiach 140 prevádzok na ploche 34.000 m2. V centre Košíc pribudne 1100 parkovacích miest a región obohatí o takmer 800 pracovných miest.

  Tri podlažia ponúknu návštevníkom košického Auparku nové možnosti nakupovania, služieb a relaxu v meste. Medzi obľúbenými značkami nájdu Mango, Tommy Hilfiger, Adidas, Exisport, Calzedonia, Miss Sixty, Armani, s.Oliver, New Yorker, Yves Rocher a mnoho ďalších. Chýbať nebude supermarket Billa, hudobniny Muziker, elektro Datart či kníhkupectvo Panta Rhei a hračkárstvo Alltoys. Zaujímavý koncept košického Auparku doplnia mobilní operátori Orange, T-com a O2. Pod jednou strechou nájdu návštevníci košického Auparku aj banky, príjemné kaviarne, food court, lekáreň, kvetinárstvo, kaderníctvo a rýchločistiareň. Značky, ktoré budú v Košiciach prvý krát: 7 Camicie, Clematis, Gatta, Initmissimi, Replay, S.Oliver, Tezenis, Apple či obľúbený Muziker.

  Okrem toho bude mať košický Aupark široké zastúpenie obuvi prostredníctvom značiek Baťa, Reno, Deichmann, ReShoes, Sona Shoes, či Office Shoes. Najväčším známym nájomcom bude predajca elektroniky Datart, za ňou nasleduje predajca športových potrieb Exisport, ktorý chce svoju prevádzku poňať ako svoju vlajkovú predajňu na Slovensku. Trojkou je obchodný reťazec New Yorker, nasleduje kníhkupectvo Panta Rhei, prevádzka Pilsner Urquell a supermarket Billa.

  Aupark v Košiciach bude zdobiť časť vojenskej citadely zo 17. storočia, ktorú nájdu návštevníci na niekoľkých miestach. „Pôvodný základový múr bude umiestnený v exteriéri pred Auparkom na Námestí osloboditeľov a pri budove ČSOB. Oba budú nasvietené s informačnými panelmi o citadele. Ďalší pôvodný múr citadely bude umiestnený v podzemných garážach Auparku „in situ“, teda presne v hĺbke a polohe, v akej bol objavený pri výkopových prácach” informuje Mária Juritková, hovorkyňa Auparku. Na informačnom pulte Auparku sa bude nachádzať stála expozícia dobových nálezov ako sú delové gule, keramika a pod., ktoré sa našli pri výkopových prácach a návštevníci Auparku si tam budú môcť pozrieť aj 3D animáciu – videoprezentáciu na obrazovke s dobovými informáciami o citadele. Zaujímavosťou určite bude aj expozícia osadená vo fontáne, kde sa budú nachádzať nájdené žľaby a knižná publikácia o citadele, zachytávajúca jej tajuplnú históriu.

  Nákupno – zábavné centrum Aupark bude prirodzeným pokračovaním centra Košíc, a ponúkne obyvateľom i návštevníkom nielen možnosti pre pohodlné nakupovanie, ale i viaceré zaujímavé podujatia. Prvým z nich bude otvárací program od štvrtku do soboty, v ktorom vystúpia umelci ako Mária Čírová, Vidiek, Boyband, Zdenka Predná, The Pastels a uskutoční sa viacero sprievodných aktivít pre deti aj dospelých ako módne prehliadky, líčenie, kúzelník či detské kreatívne dielne. Súčasťou otvorenia košického Auparku bude aj súťaž o auto Audi A3 sportback, ktorého šťastný výherca bude vyžrebovaný v sobotu – podmienkou je len vyplniť súťažný kupón priamo v Auparku.

  (zdroj: HB Reavis)

  Napísané v Aupark Košice | 6 komentárov »