- reklama -

- reklama -
 

Mesto postaví s využitím štrukturálnych fondov kompostáreň

28. 09. 2009 admin

Zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad bude kompostáreň mesta Košice, ktorej základný kameň položili dnes v obci Bernátovce v areáli mestského podniku Správa mestskej zelene (SMZ).

„Na realizáciu projektu získalo mesto v uplynulom roku nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu životné prostredie, prioritná os Odpadové hospodárstvo, vo výške 3,774 milióna eur (113,69 milióna Sk). Vyše 800.000 eur (24 miliónov Sk) bude tvoriť spoluúčasť mesta,“ uviedol viceprimátor Marek Vargovčák.

Zariadenie na kompostovanie na ploche 19.000 štvorcových metrov postaví do konca budúceho roka spoločnosť Eurovia cesty Košice, a.s., ktorá vyhrala výberové konanie.

„Kompostáreň bude zložená zo štyroch skládok, z toho dve budú kryté, mostových váh, manipulačnej plochy na triedenie a spracovanie odpadu drvením, sedimentačnej nádrže na odpadovú vodu, strojovne a prevádzkovej budovy,“ spresnil parametre zástupca riaditeľaMagistrátu mesta Košice Vladimír Šalitroš.

V zariadení sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov či cintorínov, ako aj biologicky rozložiteľný odpad z kuchynských a reštauračných dpadov s ročnou kapacitou okolo 12.000 ton. Vyrobený kompost využije SMZ ako náhradu umelých priemyselných hnojív v zmysle trvalo udržateľného rozvoja pri údržbe mestskej zelene a parkových úpravách. Časť produkcie sa bude využívať aj na komerčný predaj.

(zdroj: TASR)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »