- reklama -

- reklama -
 

Polyfunkčný objekt II (Koloseum) – Vyšné Opátske

26. 03. 2008 admin

Miesto: Vyšné Opátske, Južné Nábrežie (v blízkosti rieky Hornád)
Celková zastavaná plocha: 1,620 m²
Plocha administratívnych priestorov: 1,566 m²
Plocha obchodných priestorov: 2,070 m²
Parkovacie miesta: 110
Začiatok výstavby: 09.2008
Ukončenie výstavby: 03.2010
Celkové náklady: 120 miliónov Sk

Snahou investora stavby je vybudovanie polyfunkčného objektu v MČ Košice Vyšné Opátske s nosnou funkciou administratívnej prevádzky, vrátane doplnkových služieb a obchodov. Stavenisko sa nachádza v blízkosti rieky Hornád s napojením na štvorprúdovú komunikáciu-vonkajší mestský okruh.

Samotný Polyfunkčný objekt II má 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Okrem parkovania v samotnom objekte je navrhnuté parkovisko na vonkajšom priestore s minimálne 60 parkovacími miestami.

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Polyfunkčný objekt Vyšné Opátske | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Polyfunkčný objekt I – Vyšné Opátske

24. 03. 2008 admin

Miesto: Vyšné Opátske, Južné Nábrežie (v blízkosti rieky Hornád)
Celková zastavaná plocha: 2,272 m²
Plocha administratívnych priestorov: 5,135 m²
Plocha obchodných priestorov: 2,072 m²
Plocha skladovacích priestorov: 237 m²
Parkovacie miesta: 154
Začiatok výstavby: 06.2008
Ukončenie výstavby: 12.2009
Celkové náklady: 400 miliónov Sk

Nová budova bude tvoriť optický a hygienický filter medzi komunikáciou obsluhujúcou územie, parkovacími plochami a vychádza z požiadaviek na nenásilné začlenenie objektov do kontextu prostredia. Takisto sa odvíja od požiadaviek na funkčné prepojenie jednotlivých prevádzok a možnosti jednoduchej obsluhy objektu. Architektonický výraz objektu bude jednoduchý, podriadený účelu a funkcii podľa požiadaviek stavebníka a so zohľadnením charakteru budúcej výstavby v okolí. Vhodný výber stavebných materiálov s prihliadnutím na detail v architektúre, ako aj farebné pojednanie sú predpokladom jednoduchej, tvarovo čistej architektúry vhodne zakompovanej do tejto zóny.

Samotný polyfunkčný objekt má 8 nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Okrem parkovania v samotnom objekte je navrhnuté parkovisko na vonkajšom priestore s minimálne 67 parkovacími miestami.

(zdroj: www.enviroportal.sk)

Napísané v Polyfunkčný objekt Vyšné Opátske | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »