- reklama -

- reklama -
 

Primátor podpísal memorandum s investorom bioteplárne

21. 03. 2009 admin

Memorandum o vzájomnom porozumení so spoločnosťou Cassovia Bio Energy podpísal v uplynulých dňoch primátor mesta Košice František Knapík.

Zámerom spoločnosti Cassovia Bio Energy je v lokalite medzi letiskom a cestou I/50 investovať v Košiciach 30 miliónov eur do výstavby kogeneračnej jednotky s tepelným výkonom 27 MW a elektrickým výkonom 8 MW na báze spaľovania biomasy.

Samospráva deklaruje v memorande záujem o vybudovanie strategického, vysoko účinného zdroja – kogeneračnej jednotky na výrobu elektrickej a tepelnej energie na báze spaľovanie drevnej biomasy.

Predpokladaný začiatok výstavby je október 2009 a spustenie do skúšobnej prevádzky v septembri 2010. Kogenerácia znamená, že spaľovaním biomasy sa súčasne vyrába teplo aj elektrická energia.

„Máme záujem zabezpečovať pre Tepláreň Košice (TEKO) výrobu a dodávku tepla z obnoviteľného zdroja – biomasy (drevnej štiepky), ktorá sčasti nahradí výrobu tepla z uhlia, a tým TEKO dosiahne zníženie produkcie emisií v meste. Zároveň plánujeme zabezpečovať výrobu a dodávku elektrickej energie do distribučnej siete spoločnosti Východoslovenská distribučná, čím posilníme energetický potenciál pre mesto Košice pri realizácii jeho rozvojových aktivít,“ uviedol zástupca investora Igor Gula.

Mesto ďalej deklaruje, že na pozemkoch vo svojom vlastníctve umožní investorovi vybudovanie technickej infraštruktúry a napojenie sa na účelovú komunikáciu. Investor na vlastné náklady zrealizuje výstavbu časti účelovej komunikácie k osade Svetlá Pustá, ktorá bude verejne prístupná.

Zástupcovia spoločnosti Cassovia Bio Energy informovali na nedávnom rokovaní primátora o zabezpečení financovania investície i o dohode s Teplárňou Košice a Východoslovenskou distribučnou o odbere tepelnej a elektrickej energie. Mesto pripravuje zmenu územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v katastri mestskej časti Barca (rozšírenie priemyselného parku Pereš) pre lokalizáciu kogeneračnej jednotky. Dané územie sa nachádza medzi areálom letiska a cestou I/50. Po ukončenom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) má v nasledujúcom období prebehnúť územné a stavebné konanie tak, aby výstavba mohla začať na jeseň 2009.

„Sídlime v Klagenfurte, budujeme a prevádzkujeme výlučne kogeneračné jednotky na biomasu. Postavili sme ich už viac ako štyridsať. Okrem Rakúska pôsobíme v Nemecku i ďalších krajinách. Na Slovensku v Bardejove už realizujeme výstavbu podobne veľkej kogeneračnej jednotky. Teraz by sme radi zrealizovali projekt v Košiciach,“ informoval Otto Zechmeister, zástupca rakúskych spolumajiteľov investora.

Prisľúbil, že nákup suroviny pre kogeneračnú jednotku bude prednostne z košických mestských lesov, čím by sa ich hospodárenie malo dlhodobo stabilizovať. „Zostávajúca potreba bude zabezpečená z urbariátov, súkromných i štátnych lesov,“ doplnil Otto Zechmeister.

„Mesto ako partner síce priamo do investície nevstupuje, ale tento projekt považujeme za vhodný a užitočný pre naše prostredie. Prostredníctvom Mestských lesov dokážeme investorovi ponúknuť silný potenciál suroviny,“ reagoval primátor František Knapík.

Kogeneračná jednotka má ročne spotrebovať približne 90-tisíc m³ drevnej štiepky, pilín či kôry. „Mesto a Mestské lesy sa dlhodobo zaoberajú energetickým zhodnotením dreva, preto je zámer investora zaujímavý a vítame ho. Ponúkame investorovi možnosť vykryť jeho výrobnú kapacitu drevom z mestských lesov zhruba v objeme 45- až 55-tisíc m³ ročne,“ vyjadril sa riaditeľ mestskej spoločnosti Mestské lesy Julián Tomaštík.

„V súčasnosti je využitie biomasy ako energetického zdroja preferovanou aktivitou, jednak z pohľadu znižovania energetickej závislosti, ako aj hospodárskej krízy, keď celé lesné hospodárstvo stráca odbyt, navyše januárová plynová kríza to ešte zvýraznila. Využitie biomasy a výroba elektrickej energie je dnes vládnou prioritou,“ povedal Igor Gula.

Podľa neho bude inštalovaný výkon pri výrobe elektrickej energie 8 MW s ročnou dodávkou do siete cca 60-tisíc MWh. Dva inštalované kotly budú mať výkon spolu 27 MW s ročnou výrobou cca 97-tisíc MWh tepla pre primárnu sieť Teplárne Košice s následnou dodávkou pre mestskú spoločnosť Tepelné hospodárstvo.

„Technológia kogeneračnej jednotky je vysoko automatizovaná a má minimálne nároky na obsluhu. Jej realizácia môže mať pozitívny vplyv na zamestnanosť pre miestne stavebné firmy počas výstavby. Priamo prevádzka kogeneračnej jednotky vytvorí šesť a nepriamo pri zabezpečovaní suroviny niekoľko desiatok pracovných miest v mestských, štátnych a súkromných lesoch pri ťažbe a spracovaní biomasy,“ uviedol Igor Gula.

Dodal, že na investícii sa budú podieľať rakúske i slovenské banky. Investor plánuje využiť aj financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

„Verím, že to, čo obaja deklarujeme v memorande, sa úspešne zrealizuje,“ zaželal na záver rokovania s investorom primátor František Knapík.

(zdroj: www.kosice.sk)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Pripravujú výstavbu bioteplárne

21. 02. 2009 admin

Zhodnotiť ročne približne 90 000 kubických metrov (m3) drevnej štiepky umožní biotepláreň, výstavbu ktorej pripravuje v Košiciach prešovská holdingová spoločnosť R GES prostredníctvom svojej košickej dcérskej spoločnosti Cassovia Bio Energy.

PREŠOV, KOŠICE. Konateľ R GES Igor Gula uviedol, že pôjde o finančne náročnú investíciu na úrovni približne 30 miliónov eur (903,78 milióna Sk), na ktorej sa budú podieľať rakúske banky a dodávatelia technológií. Investor využije aj štrukturálne fondy prostredníctvom výzvy Ministerstva hospodárstva (MH) SR – prioritná os energetika.

„Sú to v súčasnosti silne preferované aktivity aj pod vplyvom plynovej a hospodárskej krízy, keď fabriky i celé lesné hospodárstvo strácajú odbyt. Využitie biomasy je dnes prioritou číslo jeden a projekt je výsostne aktuálny,“ povedal Gula.

Dohoda s mestom Košice

Konateľ spresnil, že významným posunom v príprave a realizácii investície bola dohoda s mestom Košice o umiestnení kogeneračnej jednotky, ktorou je možné dosiahnuť až 95-percentné energetické zhodnotenie biomasy. Teraz sa uskutočňujú kroky na to, aby v lete získali stavebné povolenie. Financie zo štrukturálnych fondov chce investor využiť cielene na technológie.

Podľa Gulu bude inštalovaný výkon pri výrobe elektrickej energie 8 MW s ročnou dodávkou do siete 60 000 MWh. Dva inštalované kotly budú mať výkon spolu 27 MW s ročnou výrobou 97 230 MWh tepla pre primárnu sieť Teplárne Košice (TEKO). Ak MH SR potvrdí dotácie na projekt, možno podľa Gulu očakávať spustenie bioteplárne do skúšobnej prevádzky na jeseň budúceho roka.

(zdroj: www.cassovia.sk)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »