- reklama -

- reklama -
 

Polyfunkčné centrum JUH

03. 03. 2008 admin

Miesto: Fejova ul.
Parkovacie miesta: 176
Obchodné priestory: 4000 m²
Začiatok výstavby: 2008
Ukončenie výstavby: 2010
Celkové náklady: 270 – 300 miliónov Sk

Polyfunkčné centrum ponúka priestory v oblasti obchodných a stravovacích služieb, administratívy v podobe nájomných kancelárii, reštaurácie a bývania doplnené o relaxačné možnosti pre obyvateľov resp. užívateľov centra. V suteréne a v okolí stavby sú zabezpečené parkovacie plochy a hromadné garáže pre návštevníkov a obyvateľov stavby a tiež blízkeho okolia.

Hlavnou funkciou navrhovaného polyfunkčného centra sú obchodné priestory rôzneho charakteru od veľkoplošných po butikové doplnené o gastronómiu – rýchle stravovanie a kaviareň. Poschodie je určené druhej hlavnej funkcii objektu a to na bývanie, na severnej strane doplnenej o administratívne nájomné priestory a na juhovýchode priestory pre zdravotnícke služby. Strechy oboch vežiakov sú vymedzené na relax. Vonkajšie plochy sú určené na komunikáciu a parkovanie, zeleň a malé vodné plochy. Aby služby pre občanov boli čo najkomplexnejšie v južnej casti bude súkromné zdravotné stredisko.

(zdroj: www.bytykosice.sk, www.enviroportal.sk)

Napísané v Polyfunkčné centrum JUH | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »